Unngå forgiftninger

Hva skal man være oppmerksom på?

Ulykker i hjemmet skjer ofte og forgiftningsulykker blant barn kan være av alvorlige i så henseende. Barn undersøker nemlig verden ved å smake på den, og derfor kan de lett bli forgiftet.

Mange ulykker kan likevel unngås ved hjelp av enkle, forebyggende tiltak. Ved å gjennomgå hjemmet med henblikk på å unngå forgiftningsulykker, kan du gjøre det til et mye sikrere sted for barn.

Hva er det som er giftig i et hjem?

For barn er det mange giftige preparater i en ganske normal husholdning. For å sikre hjemmet ditt er det en god idé å foreta en systematisk gjennomgang av hvert eneste rom.

Kan jeg finne giftige ting på kjøkkenet?

På kjøkkenet oppbevares normalt mange rengjøringsmidler, og de plasseres ofte i skapet under kjøkkenvasken. Rengjøringsmidlene inneholder kjemikalier som er giftige for barn. Sammen med rengjøringsmidlene oppbevares det muligens også gjødsel til potteplanter, noe som er spesielt giftig.

Samtidig med oppvaskmaskinens inntog på kjøkkenet, har det også kommet flere nye oppvaskemidler til. Disse kan være veldig skadelige. Av denne grunn skal du ALDRI oppbevare rengjøringsmidler, plantegjødsel eller oppvaskemiddel under kjøkkenvasken eller andre steder hvor barn kan få tak i det. Midlene har også ofte en fargestrålende emballasje, og vil dermed tiltrekke små barn. Barn avskrekkes heller ikke alltid av smaken, og noen rengjøringsmidler er i tillegg tilsatt lukter som sitron eller lignende, noe som gjør dem ekstra tiltrekkende.

Hell aldri rester av kjemikalier, oppvaskmidler eller lignende over på brusflasker eller andre uoriginale flasker. Barn kan tro det er brus eller saft i flasken, og dermed drikke det giftige innholdet.

Rengjøringsmidler, kjemikalier, plantegjødsel og oppvaskmidler skal oppbevares høyt oppe hvor barn ikke kan se dem, og de skal være plassert i et avlåst skap. Det er ikke nok å plassere dem oppe på kjøkkenbordet. Det anbefales også at når du kjøper nevnte artikler, skal du kjøpe falsker med sikkerhetslokk. Husk likevel på at dette ikke er noen garanti. Oppbevar alltid slike produkter i et låst skap.

Hva med baderommet?

På baderommet oppbevares gjerne kosmetikk og medisiner. Kosmetikk og kremer kan inneholde skadelige stoffer for barn, blant annet alkohol. medisiner er veldig farlig for barn.og dette gjelder alle typer medisiner. Barn tåler mindre mengder enn voksne, og de blir derfor raskere forgiftet. Vanlige vitaminpiller kan skade barn selv om barnet bare spiser noen få stykker.

Kosmetikk, kremer og medisin skal derfor ALLTID oppbevares i låste skap som er utilgjengelige for barn. Husk dessuten alltid å plassere medisinen og kosmetikken tilbake i det låste skapet så snart du har brukt det.

Hva i stua kan være giftig?

Mange av de flotte, eksotiske stueplantene som er i folks stuer i dag, er giftige. På apoteket kan du få en oversikt over hvilke stueplanter dette gjelder. Dersom du har små barn, bør du ikke ha giftige stueplanter i hjemmet overhodet. Selv om man setter dem høyt, er det alltid en risiko for at et blad faller ned på gulvet eller at barnet klatrer opp og smaker på planten.

Mange av plantegiftene gir blemmer og sår i munnen hvis barnet smaker på planten. Noen gifter får tungen til å hovne opp.

I mange stuer er det heller ikke uvanlig med et barskap inneholdende vin og sprit. Alkohol er veldig giftig for små barn. Derfor bør et slikt skap være sikkert avlåst. Det er ikke nok at alle lokk og propper er forsvarlig skrudd på. Barn er mestere i å åpne ting, og det er utrolig små mengder som skal til for å skade et lite barn.

Man skal også være oppmerksom på elektronisk utstyr, da det i for eksempel fjernkontroller kan være små kvikksølvbatterier. Hvis barnet skulle svelge disse er det fare for forgiftning.

Sigaretter og tobakk ligger ofte fremme på bord og benker. Det er viktig å understreke at tobakk er en veldig farlig gift. Selv sigarettsneiper er nok til å forgifte barn alvorlig. Tobakksvarer og avfall i askebeger skal derfor oppbevares sikkert for barn.

Hva med rommene?

De siste årene har man blitt oppmerksom på at maling, som er laget før 1978 kan inneholde så mye bly at det er helseskadelig for barn. Hvis det er ting i hjemmet som er malt med slik gammel maling, bør de fjernes eller males om.

Gjester, hva med dem?

Hvis du har gjester som ikke er vant til små barn, bør du gjøre dem oppmerksom på at de ikke kan legge igjen for eksempel sigaretter eller medisin på steder hvor barnet kan få fatt i det.

Hva gjør man hvis ulykken har skjedd?

Du kan selv gjøre det aller viktigste!

Det viktigste du kan gjøre mot forgiftninger er å forebygge dem. Gjennomgå hjemmet fra kjeller til loft og fjern alle skadelige stoffer. De stoffer som er nødvendige å ha i hjemmet skal du oppbevare i et sikkert låst skap.

Vær dessuten oppmerksom på hva ditt barn gjør, og hvor det befinner seg. Det er viktig å holde øye med små barn hele tiden.

Etter et opplegg av Per Grinsted, spesialist.


Relevante artikler