Forkalkninger på nettinnen (Aldersbetingede macula degenerasjonerasjoner)

Hva er forkalkninger på netthinnen?

Hvordan oppstår forkalkninger på netthinnen?

Man kan grovt inndele den bakerste del av øyet opp i 3 deler.

Gjennom et langt liv opphoper det seg gradvist flere og flere avfallsstoffer i pigment epitelet. Stoffer som av en eller annen grunn altså ikke er blitt nedbrutt og transportert videre fra pigment epitelet og ut i blodbanen.

Disse ikke-nedbrutte avfallsstoffene er skadelige for pigment epitelet og vil gradvist nedbryte det. Nå vil den del av netthinnen, som ligger over et sånt område, få sin tilførsel av surstoff og næringsstoffer nedsatt.

Det kan heretter skje to ting;

  1. Enten "dør" den overliggende netthinne hurtig ,og det oppstår det man kaller atrofi av netthinnen, eller tørr netthinne degenerasjon. Dette er den vanligste formen for aldersbetinget netthinne degenerasjon, idet ca. 80% av alle med de aldersbetingede degenerative forandringer har den tørre form.
  2. Ved våt netthinne degenerasjon, også kalt den exudative form, skjer der det, at ødeleggelsen av pigment epitelet går så langsomt, at den overliggende netthinnen gradvist utsultes og ikke dør hurtig. Som andre steder i kroppen vil de lidende cellene reagere på den nedsatte surstofforsyningen med å frigjøre stoffer, som virker slik at de stimulerer alle blodkar i området til å danne nye små blodkar. Vevet oppfatter nemlig den nedsatte ernæringen som et uttrykk for manglende blodforsyning, noe som jo ikke er tilfellet her.

Disse nydannede blodkar er av en dårligere kvalitet enn de normale blodkar og blir i høy grad en del av problemet. Det lekker ut blod og væske i netthinnen fra dem, og en enda større del av netthinnen ødelegges.

Den våte form ses altså kun hos ca. 20% av alle pasientene med aldersbetinget netthinne degenerasjon, men den er skyld i ca 70% av tilfellene med synsreduksjon av betydning.

Hva er symptomene ved forkalkninger på netthinnen?

Symptomene utvikler seg selvfølgelig gradvis og ofte over flere år.

Hvilken behandling er det for forkalkninger på netthinnen?

Behandlingen av aldersbetingede netthinnedegenerasjoner er desverre en av de mørkere kapitler innenfor oftalmologien, læren om øyesykdommene.

Til gjengjeld er den tørre form som regel mildere i sitt forløp.

Er der andre behandlings alternativer?

Akupunktur og EDTA behandling har ved kontrollerte undersøkelser vist seg fullstendig verdiløse.

Svaksyns optikk

Det er et viktig, men desverre ofte litt forsømt tilbud til pasienter med aldersbetingede degenerative netthinneforandringer, som ofte kan gi pasientene mulighet til å lese og se fjernsyn igjen, om så i begrenset målestokk.

Hvem får forkalkninger på netthinnen?

Kan man selv gjøre noe for å unngå forkalkninger på netthinnen?

Hva skal man gjøre, hvis man mener, at man lider av forkalkninger på netthinnen?

Etter et opplegg av Per Lykke Gregersen, overlege. Oppdatert i 2000.


Relevante artikler