Øyebetennelse

Hva er øyebetennelse?

Øyebetennelse er en betennelse eller irritasjon av den slimhinnen som sitter på innersiden av øyelokkene og på det hvite i øyet. Et alminnelig symptom ved lidelsen er tåreflod. Øyebetennelse er vanlig hos barn. Det kan være mange årsaker til øyebetennelse og eventuell behandling avhenger av årsaken. Forløpet er som regel godartet.

Hvordan får man øyebetennelse?

Øyebetennelse kan som nevnt utløses av mange forskjellige årsaker. Man kan dele opp sykdommen i to grupper: Smittsom øyebetennelse og ikke-smittsom øyebetennelse. De vanligste innenfor hver gruppe blir nevnt under.

Smittsom øyebetennelse

Ikke-smittsom øyebetennelse

Hva er tegnene på øyebetennelse?

Hva skal man være spesielt oppmerksom på?

Hvis sykdommen forverres f.eks. med økt pussdannelse, følsomhet overfor lys, smerter eller synspåvirkning, må man kontakte lege. Det gjelder også selv om man allerede er under behandling.

Hva kan man gjøre for å unngå øyebetennelse?

Gode råd

Hvordan stiller legen diagnosen?

Legen stiller diagnosen øyebetennelse utfra sykdomstegnene, eventuelt tas det en prøve med en bomullspinne fra øyet. Det kan være vanskelig å skille mellom øyebetennelse forårsaket av virus eller bakterie.

Hvordan er forløpet av sykdommen?

Ved ukomplisert bakteriell betennelse forsvinner symptomene etter to til tre dagers behandling, ukomplisert virus betennelse kan vare litt lengre. Ved herpes simplex virus kan sykdommen komme igjen på tross av behandling.

Tegn på mulige forverringer ved øyebetennelse

Enkelte ganger kan det oppstå bakteriell infeksjon i en virus-øyebetennelse. Likeledes kan øyebetennelse spre seg og kanskje skade hornhinnen og synet.

Hvordan behandles øyebetennelse, og hvilken medisin kan anvendes?

Etter et opplegg av Per Lykke Gregersen, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler