Helseråd om allergi og mat

brød

Hva er matvareallergi?

Matvareallergi er en overfølsomhetsreaksjon på inntak av et eller flere næringsmidler i normal eller mindre enn normal mengde. Reaksjonen gjentar seg hver gang man spiser maten.

Matvareallergi er sjelden, og sees oftest hos barn under 3-4 år.

De vanligste matvarer som gir allergi i Norge er melk, egg, fisk og sitrusfrukter.

Barn med matvareallergi har nesten alltid flere vedvarende allergisymptomer. Alvorlig barneeksem, oppkast og diare (uten annen kjent årsak), astmatisk bronkitt/astma, allergisk snue. Dersom det kun forekommer ett av symptomene, er det oftest uttalt barneeksem.

Hvordan oppstår matvareallergi?

Kan man forebygge matvareallergi?

Til en viss grad. Type 1 allergiske reaksjoner er arvelige, og sjansen å få allergi øker betydelig dersom både mor og far har allergi. Det er tvilsomt om utvikling av allergi hos barnet kan forebygges ved at mor unngår matvarer som kan gi allergi i svangerskapet og ammeperioden. Ved alvorlig allergi, kan det allikevel være aktuelt å få råd av en spesialist (allergolog) når man planlegger å bli gravide eller nettopp har blitt gravid.

Hva kan jeg selv gjøre?

Hvilke behandlingsmuligheter finnes det?

Dersom barnet har en matvareallergi vil behandlingen være diett som eliminerer den matvaren som gir reaksjonen.

Dessuten skal barnet testes med den aktuelle matvare hvert halve år for å se om diett fortsatt er nødvendig.

Etter opplegg av Flemming Andersen, lege.


Relevante artikler