Allergi mot støvmidd

Hva er støvmidd allergi?

En overfølsomhetsreaksjon på proteiner i støvmiddavføring, som angriper luftveiene (høysnue og astma symptomer) og øynene. Den kan også forverre et allergisk eksem.

Støvmidden finnes i alle hjem. De er mikroskopiske dyr som trives i våre lune hjem med høy luftfuktighet og mye mat (flass fra mennesker). Midden foretrekker å bo i sengene våre. I en gjennomsnittsseng er det 10.000 midd. Når man så tenker på at vi tilbringer 1/3 av døgnet med nesa under dyna, er det gode muligheter for å puste inn støvmiddallergener

Støvmiddallergi ses hyppig. Ved allergitesting inngår derfor gjerne to typer støvmidd: Dermatophagoides pteronyssinus og D. farinae.

Hvorfor blir man allergisk mot støvmidd?

I støvmiddens avføring finnes en lang rekke proteinstoffer. Når disse pustes inn eller kommer i kontakt med hud eller slimhinner danner kroppen antistoffer mot dem. Neste gang man kommer i kontakt med samme allergen vil antistoffene binde seg til disse. Dette medfører at det frigis et stoff som heter histamin. Dette stoffet gjør at den allergiske reaksjonen utvikles.

Histamin fremkaller hevelse og irritasjon i de øvre luftveiene og gir de typiske høysnue- og astma symptomene. Det er det samme stoffet som gir utslett eller eksem hvis reaksjonen viser seg på huden. Tendensen til overfølsomhet og allergi er ofte arvelig.

I motsetning til pollen har vi støvmidd i omgivelsene hele året rundt. Derfor sier man at støvmiddallergi er en såkalt helårsallergi. Støvmiddenes avføring tørker inn og når vi går på et gulvteppe, setter oss i et møbel, rister sengetøy eller lignende fyker avføringen rundt og kan fremkalle symptomer hos støvmiddallergikere.

Hva er tegnene på støvmidd allergi?

Hva kan fremkalle symptomene?

Hvordan kan legen stille diagnosen støvmidd allergi?

Det er ofte nok å fortelle legen når, hvor og hvordan man får symptomene. Hudprøver og forskjellige blodprøver vil sikre at diagnosen er korrekt.

Gode råd

Man skal unngå så mange av de provoserende faktorene som mulig. Har du helårssnue eller hvis du er overfølsom over for støvmidd, vil det være en fordel hvis du kan innrette rommene du oppholder deg mest i på denne måten:

Andre gode råd

Tegn på mulig forverring

Hvordan er prognosen?

Hvis man har støvmiddallergi er det viktig at man så vidt mulig unngår allergener fra disse. Som allergiker har man en økt risiko for å utvikle eller forverre astma.

De viktigste våpene mot støvmidd er beskrevet ovenfor under "Andre gode råd". Symptomene kan reduseres ved hjelp av behandling, men selve overfølsomheten blir man ikke kvitt. Hvis en alvorlig støvmiddallergi er den eneste allergien man har, kan det komme på tale å forsøke hyposensibilisering ("vaksinasjon" mot støvmidd). Dette gjøres med hyppige injeksjoner av allergenet i stigende doser i en periode på opp til 5 år.

Hvilken medisin kan hjelpe mot allergi ?

Allergener til tilvenningsbehandling (hyposensibilisering) mot kjente overfølsomhetsfremkallende stoffer gjennom innsprøytninger av små mengder av det overfølsomhets-fremkallende stoff. Dette hindrer immunsystemet i å frembringe så meget histamin. Det er en meget langvarig behandling.

Ved astma symptomer kan noen av de nedenstående midler brukes:

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler