Høysnue og helårssnue

Høysnue er en overfølsomhetsreaksjon på luftbårne stoffer. Den angriper de øvre luftveiene (nese, bihuler, strupen og ofte også øynene).

Det er den vanligste av alle de allergiske sykdommene. Ca. 15 prosent av befolkningen i de industrialiserte landene lider av høysnue. Symptomene begynner oftest i barndommen og begynner å avta i 30-40 års alderen. Betegnelsen høysnue er misvisende ettersom symptomene ofte ikke har noe med høy å gjøre, men kan fremkalles av mange andre ting.

Hvorfor får man høysnue?

Forskjellige bittesmå, mikroskopiske stoffer kommer inn i nesen og provoserer kroppen til å danne antistoffer. Disse gjør at et stoff som kalles histamin frigjøres. Histamin fremkaller en hevelse og irriterer de øvre luftveiene. Dette fremkaller de typiske symptomene på høysnue. Tendensen til overfølsomhet er ofte arvelig.

De vanligste stoffene som gir høysnue er:

Hva er tegnene på høysnue?

Hva kan fremkalle symptomene?

Hvordan kan legen stille diagnosen?

Det er ofte nok å fortelle legen når, hvor og hvordan man får symptomene. Hudprøver og forskjellige blodprøver kan brukes til å bekrefte mistanken om hvilket stoff som man er blitt allergisk overfor.

Gode råd

Man skal unngå så mange allergifremkallende stoffer i sine omgivelser som mulig. Ved høysnue forårsaket av diverse pollen er det viktig å unngå pollen der hvor man oppholder seg mye, for eksempel soveværelset. Det er viktig å holde dører og vinduer lukket i pollensesongen.

Har du helårssnue eller hvis du er overfølsom over for støvmidd, vil det være en fordel hvis du kan innrette rommene du oppholder deg mest i på denne måten:

Andre gode råd

Maten

Unngå mat som gir overfølsomhetsreaksjoner.

Tegn på mulig forverring

Hvordan er prognosen?

Hvis man har høysnue er det viktig at man prøver å unngå de allergifremkallende stoffene. Dette fordi man har økt risiko for å utvikle andre og mer alvorlige allergiske sykdommer som for eksempel astma.

Symptomene kan begrenses ved hjelp av behandling, men selve overfølsomheten kan man ikke bli kvitt. Normalt er høysnue mer plagsomt og irriterende enn det egentlig er hemmende for et normalt liv.

Hvilke medisiner kan hjelpe mot høysnue?

Allergener til tilvenningsbehandling (hyposensibilisering) mot kjente overfølsomhetsfremkallende stoffer gjennom innsprøytninger av små mengder av det overfølsomhetsfremkallende stoffet. Dette hindrer immunsystemet å frigi histamin. Det er en meget langvarig behandling.


Relevante artikler