Røykelunger (KOLS/Kronisk bronkitt/emfysem)

Hva er røykelunger?

Hvorfor får man røykelunger?

Hvordan føles røykelunger?

Hva kan man gjøre selv ?

Hvordan finner legen ut av om man har røykelunger?

Røntgenundersøkelser, pusteundersøkelser, hjerte-elektrogrammer og blodprøver kan eventuelt være nødvendige for å stille diagnosen.

Hva kan man gjøre selv?

Røykelunger kan ikke helbredes, men forskjellige behandlinger kan lette symptomene og forebygge komplikasjoner:

Hva kan forverre tilstanden?

Hvordan er prognosen?

Etter et opplegg av Carl Brandt, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler