Matvareallergi og kryssreaksjoner

barn
Har man allergi bør man være oppmerksom på de ting man er allergisk overfor, og om det oppstår kryssreaksjoner

Hva er matvareallergi?

Matvareallergi er en allergisk reaksjon, dvs. en overfølsomhetsreaksjon på noe man ikke tåler. Det må ikke forveksles med laktose-intoleranse, som er noe helt annet. I begge tilfeller får man symptomer når man spiser et bestemt matprodukt. Matvareallergi er svært sjelden. Mange avstår fra å spise ting som de feilaktig tror de er overfølsomme for. Hvis man tror manhar matvareallergi er det derfor viktig å få stilt den riktige diagnosen bla. ved at det blir gjort en systematisk gjennnomgang av kostholdet.

Hvorfor får man matvareallergi?

For å kunne utvikle matvareallergi må man være i besittelse av et immunforsvar som er tilbøyelig til å angripe fremmede proteiner i omgivelsene med spesifikt IgE-antistoff. Dette kalles en type 1 allergi. Antistoffer er kroppens motgift mot fremmede stoffer.

Når man utsettes for proteiner i matvareprodukter, kan det utvikles spesifikt IgE i så store mengder at neste gang man spiser den samme matvaren utløses en allergisk reaksjon. Som hovedregel gjelder det at man ikke kan få en allergisk reaksjon den første gangen man spiser en ny matvare. Dette er likevel en sannhet med visse modifikasjoner. Noen ganger skyldes nemlig reaksjonen på en matvare ikke en egentlig matvareallergi, men at man fra tidligere er allergisk mot bjørkepollen. Kroppens immunforsvar tolker feilaktig den nye matvaren som bjørkepollen, og en allergisk reaksjon settes i gang. Dette fenomenet kalles en kryssallergi.

Eksempler på matvareallergener og kryssreagerende allergener.

I prinsippet kan man reagere allergisk på alle matvarer, men hyppigst ses reaksjoner på: Skalldyr, melk, fisk, soyabønner, hvete, egg, nøtter samt frisk frukt og friske grønnsaker.

Hvordan oppleves matvareallergi?

De allergiske reaksjonene varierer. Noen starter umiddelbart etter at de har spist en spesiell matvare, andre starter flere timer senere. Typiske symptomer er:

Symptomene kan den ene gangen være milde for neste gang a være livstruende p.g.a. kvelningsfare eller anafylaktisk skjokk. Man skal derfor omgående søke medisinsk behandling/ringe 113 hvis man føler at en allergisk reaksjon gir begynnende åndenød eller andre, sterke symptomer.

Hva kan man gjøre for å unngå matvareallergi?

Hvordan stiller legen diagnosen matvareallergi?

Allergologen vil ofte la deg gjennomgå følgende program:

For at få stilt diagnosen matvareallergi bør man i de fleste tilfeller gjennomgå et program som skissert ovenfor.

Tegn på mulig forverring

Sannsynlig videre utvikling

Hvordan behandles matvareallergi?

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler