Cushings syndrom

Hva er Cushings syndrom?

Hvorfor får man Cushings syndrom?

Hypofysen

Hvordan oppleves Cushings syndrom?

Symptomene på Cushings syndrom er mange. De viktigste er:

Symptomene utvikles ofte snikende over en periode. Kombinasjonen av veksthemming og fedme hos barn skal få både foreldre og lege til å tenke på hormonforstyrrelser (barn som blir fete av å spise for mye, har normal høyde).

Hva kan man gjøre for å unngå Cushings syndrom?

Hvordan stiller legen diagnosen Cushings syndrom?

Din allmennpraktiserende lege kan foreta de innledende undersøkelser, men vil hurtig henvise deg til en spesialavdeling på et sykehus. Der vil man stille diagnosen ved å påvise at du har forhøyet cortisolproduksjon, og at det ikke er mulig å undertrykke din cortisolproduksjon ved å gi deg dexamethason (dexamethason suppresjonstest).

Når diagnosen er stilt, er det nødvendig med ytterligere undersøkelser for å finne årsaken til tilstanden.

Tegn på mulig forverring

Sannsynlig videre utvikling

Hva kan jeg selv gjøre?

Hva kan legen gjøre?

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege.


Relevante artikler