Brystkreft

Hva er brystkreft?

Mikroskopisk skilles det mellom flere typer:

Hvordan utvikler brystkreft seg?

Hvor hyppig er brystkreft?

Kan brystkreft være farlig?

Risiko for å dø av brystkreft

Sannsynligheten for å overleve brystkreft (prognosen) er avhengig av hvor langt sykdommen er kommet på diagnose-tidspunktet. Spesielt stor rolle spiller spredningen av kreftceller til lymfeknutene i armhulen.

Årsaker til brystkreft

Mammografi

Selve årsaken til brystkreft er ukjent. Man vet at ioniserende stråling kan forårsake brystkreft, men det er ikke årsaken til den stigende hyppigheten. Ioniserende stråling er i dag ikke regnet for å være en betydelig faktor for utvikling av brystkreft.

Risikofaktorer for utvikling av brystkreft

Den egentlige årsaken er altså ikke kjent. Man kjenner imidlertid til en rekke såkalte risikofaktorer som alene eller kombinert øker risikoen for å utvikle sykdommen.

Kan brystkreft forebygges?

Symptomer på brystkreft

Kul i brystet

Andre tegn på brystkreft

Bortsett fra en kul kan det være andre tegn på brystkreft, men det er sjeldnere.

Alt dette bør føre til at kvinnen oppsøker lege for en nærmere utredning.

Det forekommer også ikke-følelige kreftknuter i brystet - et fenomen som vanligvis kan oppdages ved mammografi. Her er det snakk om kreftknuter som oppdages så tidlig at de ennå ikke kan føles med fingrene. Så små knuter finnes naturligvis kun hos kvinner som regelmessig undersøkes med mammografi.

Hvordan stilles diagnosen?

Ved brystsymptomer anbefales det at kvinnen oppsøker lege for nærmere utredning. Det er viktig at brystkreft oppdages tidlig i forløpet. Det gir større mulighet for helbredelse.

Legen vil som regel oppta en kort sykehistorie hvor det blir spurt om:

Deretter bør brystet undersøkes særdeles omhyggelig. Dette er en prosedyre som kan være vanskelig, da det ofte er naturlige uregelmessigheter i kjertelvevet. Som oftest får man heretter en henvisning til bildediagnostikk, for eksempel røntgenundersøkelse, mammografi, og/eller ultralydundersøkelse av brystet med henblikk på en nærmere vurdering av knuten.

Det vil ofte være nødvendig med en nåleprøve for å hente ut celler eller en liten vevspølse av knuten for å avgjøre om det skal foretas en operasjon.

Når skal en knute i brystet fjernes som ledd i diagnostisk utredning?

Behandling av brystkreft

Hvem kan opereres ?

Det opereres hvis det ikke kan påvises fjernmetastaser og hvis kreftknuten ikke har vokst inn i brystveggen.

Kirurgiske metoder

Den kirurgiske behandlingen er basisbehandling i de tilfellene som er egnet til operasjon.

I områder hvor det tilbys mammografiscreening er andelen pasienter som kan tilbys en brystbevarende operasjon større enn i områder uten screeningstilbudet. Kreftknutene er jevnt over mindre i screeningsområdene.

Noen større kirurgiske avdelinger kan tilby utvalgte pasienter gjenoppbygning av brystet etter mastektomi i samme operasjon. Dette kalles en primær rekonstruksjon. Amputasjon av brystet er en betydelig psykisk belastning, spesielt for yngre pasienter. Tilbudet gis kun til spesielt motiverte pasienter og kan foregå på avdelinger hvor det finnes et tverrfaglig samarbeid mellom de kirurgene som står for brystkirurgien og plastikkirurgene. Ved å få utført primær rekonstruksjon unngår pasientene å skulle vente opp til et år eller lengre på å få utført gjenoppbygning av brystet. Dette kalles en sekundær rekonstruksjon.

Medisinsk behandling

Den supplerende onkologiske behandlingen gis først og fremst til pasienter med en svulststørrelse på over 5 cm og spredning til armhulens lymfeknuter.

Etter et opplegg av Mogens Blichert-Toft, overlege, professor dr.med. Skrevet i 2000.


Relevante artikler