Vepsestikk og insektbitt

Mygg

Hva skal man gjøre med insektsbitt?

Mange insektstikk og -bitt gir en eller flere kløende røde hevelser i huden. Noen ganger er de også smertefulle. Som oftest er det et lite hull i midten av stikket eller bittet, og noen ganger sitter brodden igjen. I tillegg til denne lokale irritasjonen er det ikke andre plager fra stikket eller bittet, med mindre personen har allergi overfor insektstikk og -bitt.

Hvilke insekter stikker og biter?

Bier, veps, edderkopper, maur, lopper, mygg og flått er de mest alminnelige i Norge. Allergiske reaksjoner er mest alminnelig ved stikk fra bier og veps.

Hvordan ser et stikk eller bitt ut?

Det er en eller flere røde hevelser i huden. i midten av stikket er det ofte et lite hull og noen ganger sitter brodden igjen.

Hvis man er i tvil om man har blitt stukket eller bitt, for eksempel hvis man våkner opp og har røde hevelser, er det en lurt å se etter om det er stikk eller bittmerker andre steder på kroppen. Hvis det bare finnes en enkelt hevelse eller 4-5 bitt i en klynge, er det mest sannsynlig at det er snakk om stikk eller bitt. 4-5 bitt i en klynge kan for eksempel komme fra lopper og de kan bite et par steder på kroppen i løpet av en natt.

Det kan også forekomme at man blir angrepet av myggsvermer hvis man har sovet med åpent vindu. En annen grunn til hevet og rød hud kan være forskjellige barnesykdommer. Kontakt legen hvis du er i tvil.

Hvilke symptom gir insektstikk og -bitt?

Stikket eller bittet er et rødt, hevet, kløende og eventuelt smertefullt utslett. Disse tegnene er de mest alminnelige. Du skal være oppmerksom på at stikk noen ganger kan gi en allergisk reaksjon. Vær oppmerksom dersom det kommer utslett og hevelser som tiltar istedenfor å avta. Kontakt da legen.

Søk legehjelp straks hvis stikk eller bitt ytterligere gir følgende symptom:

Disse symptomene kan være tegn på at det er allergi og dette kan være livstruende. Søk derfor lege straks.

Hva kan du selv gjøre ved insektstikk og -bitt?

Gode råd hvis du har insektsstikk-allergi

Hvis du har kjent insektsstikk-allergi, bør du gå rundt med opplysninger på deg om dette. Det kan være i form av et kort, et armbånd eller et halskjede. Få opplysninger om dette hos legen din. En sånn sikkerhetsforanstaltning er en stor hjelp for de menneskene som skal hjelpe deg i en eventuell faresituasjon, og dermed en direkte livreddende ting for deg.

Hvis du får ordinert medisin som du skal bruke i et eventuelt tilfelle, er det viktig for din egen sikkerhet at det ikke kun er du som vet nøyaktig hvordan du skal bruke den, men at også dine nærmeste vet det, så de kan være til hjelp.

Hvordan unngår du å bli stukket?

Når skal du oppsøke lege ved insektstikk og insektbitt?

En voldsom allergisk reaksjon kan være livstruende. Det kan oppstå en sjokklignende tilstand som umiddelbart krever assistanse fra lege eller ambulanse. Ring i såfall 113 og fortell hva som har hendt og hvor den syke befinner seg.

Etter et opplegg av Vibeke Manniche, barnelege, Ph.D.


Relevante artikler