Fakta om influensa

Nese

Hva er influensa?

Influensa er en virussykdom som er mest aktiv om vinteren. Sykdommen varer normalt i 3-5 dager, men man er ofte slapp og trøtt i 2-3 uker etterpå. Man får ømme muskler og ledd, hodepine, feber mellom 38-40 grader. Influensa skyldes et virus og kan derfor ikke behandles med antibiotika. Behandlingen består først og fremst av ro og hvile og godt med drikke. Det er mulig å behandle influensa medikamentelt. Mer om dette nedenfor. Det finnes også influensavaksiner som er tilgjengelige hver høst. Disse tilbys først og fremst til eldre og pasienter med hjerte- og lungesykdommer.

Hvordan vet jeg at jeg har influensa?

Influenza

Du har typisk flere av følgende symptomer:

Hva kan jeg gjøre selv?

Hvordan smitter influensa?

Influensa er en virussykdom som spres gjennom luften i små mikroskopiske dråper. Man smittes ved alminnelig samvær. Viruset infiserer nesen, halsen, eller lungene. Sykdommen utvikler seg ofte til en epidemi som spres fra by til by og land til land. Epidemien vil typisk herje i et område i 4-6 uker før sykdomshyppigheten begynner å falle igjen.

Finnes det forskjellige typer influensa?

Ja, det finnes tre typer influensavirus:

Hvor lenge er man syk av influensa?

Som oftest er den overstått etter 3-5 dager, men man er ofte trøtt og slapp i 2-3 uker etterpå. Hvis sykdommen varer i mer enn en uke eller symptomene er svært kraftige, bør du kontakte legen. Det kan være tegn på at influensaen utvikler seg mer alvorlig eller at du har fått en annen sykdom i tillegg som f.eks. lungebetennelse eller bihulebetennelse.

Hvem er spesielt utsatt når de får influensa?

Sykdommen kan være farlig for eldre, folk med hjerte- og lungesykdommer (herunder røykere og astmatikere) og pasienter med et svekket immunforsvar (f.eks. pasienter som behandles med stoffer som hemmer immunforsvaret og AIDs pasienter). Influensavirus kan noen ganger ramme visse aldersgrupper mer enn andre.

Kan en influensa utvikle seg alvorlig?

Ja, sykdommen kan gi lungebetennelse eller bane veien for andre infeksjoner med bakterier. Disse følgesykdommene kan være dødelige for eldre eller folk som i forveien er syke.

Medikamentell behandling av influensa

Det er ulike meninger blant leger om hvorvidt en typisk influensa bør behandles med et anti-virus medikament. Som med de fleste medikamenter må risiko for bivirkninger avveies mot medikamentenes nytteeffekt. Mange leger vil anbefale at ellers friske gjennomgår influensa uten spesifikk antivirale medikamenter.

Influensa type A og B kan behandles med medikamentet Tamiflu® eller medikamentet Relenza®. Tamiflu tas som kapsler, mens Relenza kun kan tas som inhalasjonspulver. I praksis brukes først og fremst Tamiflu. Tamiflu virker angivelig ved å skade overflaten til influensaviruset. Ved en typisk influensa er effekten av Tamiflu antatt avhengig av hvor raskt behandlingen kan startes. Har det gått to døgn siden sykdomsdebut, så er det gjerne ikke så effektivt med Tamiflu. Dersom behandlingen iversettes raskt, helst innen 24 timer etter symptomdebut, så kan man kanskje ved bruk av Tamiflu redusere styrken og varigheten til inflensaensykdommen. Tamiflu er reseptbelagt, så det kan være vanskelig å få tak i medikamentet raskt. Ved å ta Tamiflu innen det første døgnet kan sykdomsforløpet erfaringsvis forkortes med 1-2 dager. Tamiflu er kanskje mest effektivt som "startmedisin" som holder influensaen "litt nede" frem til kroppens immunforsvar kommer på banen med sin motoffensiv.

Det virker ikke å være klare anbefalinger på hvor lenge Tamiflu bør brukes, men effekten av medikamentet synes å være klart størst de første dagene. Tamiflu kan også benyttes som beskyttelsesmedisin mot influensa dersom f.eks. en annen i husstanden har influensa. Det må igjen understrekes at selv om Tamiflu kan dempe influensasykdommen, så kan medikamentet ha en rekke mulige bivirkninger, noen milde og noen alvorlige. Det er ikke uten grunn at medikamentet er reseptbelagt.

Ved feber og smerter kan det være lurt å ta f.eks. paracetamol regelmessig igjennom døgnet. En grei dosering for en voksen person er å ta én tablett paracetamol 500 mg, fire ganger i døgnet.

Hvem bør vaksineres mot influensa?

Hvis du tilhører en av disse grupper bør du overveie å få vaksinen. Snakk med legen din hvis du er usikker. Man bør få vaksinen om høsten.

Også verdt å vite om influensa...

Oppdatert av Kristian Sæthre, lege i 2016.


Relevante artikler