Benbiopsi

overskrift: Hva er en benbiopsi?

Ved benbiopsi tar legen ut litt av det harde benvevet for å undersøke det. Benbiopsi er altså ikke det samme som benmargsbiopsi, hvor man tar ut en prøve av den bløtere benmargen.

overskrift: Hva kan legen se ved undersøkelsen?

Legen bruker prøven til å undersøke oppbygningen av ditt benvev. Dessuten er det mulig å undersøke hvor raskt vevet bygges opp igjen.

overskrift: Hva skal jeg gjøre før undersøkelsen?

Før benvevsundersøkelsen utføres skal du ta noen tabletter med antibiotisk virkning noen dager i forveien. Dem kan du evt. få utdelt på avdelingen der du skal undersøkes.

overskrift: Hva skjer under selve undersøkelsen?

overskrift: Hvor lang tid tar undersøkelsen?

Selve uttaket av benprøven tar sjelden mer enn en halv til en time.

overskrift: Skal man innlegges på sykehuset?

Det er ikke nødvendig å bli innlagt på sykehus, men etter innleggelsen skal du ligge i sengen ca. 4 timer. Deretter kan du gå rundt som normalt. Du kan velge å dra hjem samme dag, men som regel vil du bli på sykehuset over natten.

overskrift: Når får jeg resultatet av undersøkelsen?

Selve undersøkelsesmetoden er relativt langvarig. Derfor kan det godt ta flere måneder før du kan få resultatet av undersøkelsen.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler