Benmargsbiopsi

overskrift: Hva er benmargsbiopsi?

En biopsi er en vevsprøve som kan tas fra alle deler av kroppen. Ved benmargsbiopsi tar legen ut litt av din benmarg med en kanyle slik at han kan undersøke den. Benmargsbiopsi er ikke det samme som benbiopsi der man tar ut litt av selve benvevet.

overskrift: Hva kan jeg gjøre før undersøkelsen?

Før undersøkelsen kan du spise og drikke som du pleier.

overskrift: Hva skjer under selve undersøkelsen?

overskrift: Hva kan en benmargsbiopsi brukes til?

De aller fleste celletyper som finnes i blodet, deriblant røde blodlegemer, dannes i benmargen. Der finnes de i første omgang som umodne forstadier til de ferdige celler.

overskrift: Bør man innlegges på sykehus?

Det er ikke nødvendig å legges inn på sykehus, men etter at undersøkelsen er over kan du få behov for å hvile deg litt. Ellers kan du gjøre som normalt.

overskrift: Hvor lang tid tar undersøkelsen?

Undersøkelsen går som regel ganske enkelt, og varer sjelden mer enn en halv til en time.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler