Gastroskopi - kikkhullsundersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med.

overskrift: Hva er gastroskopi?

Hvis du har problemer med magen, skal du henvende deg til din lege. I langt de fleste tilfellene vil det være mulig å vurdere og behandle magesymptomene uten større undersøkelser.

Men er det mistanke om for eksempel magesår, vil legen sikkert foreslå en undersøkelse av magesekkens indre. Det skjer ved gastroskopi enten hos privatpraktiserende spesialist eller poliklinisk på sykehuset.


overskrift: Hvordan foretas en gastroskopi?

Man møter fastende til undersøkelse. Gastroskopet er et bøyelig, rørformet instrument, som er utstyrt med lys og optikk. Under en eller annen form for lett bedøvelse føres gastroskopet inn gjennom munnen, ned spiserøret til magesekken og videre til tolvfingertarmen. Litt luft pumpes ned, slik at slimhinnene rundt gastroskopet presses litt ut fra optikken, så oversikten blir god og klar. Undersøkelsen tar mellom 5-20 min.


overskrift: Hva kan en gastroskopi brukes til?

Legen kan studere magesekkens slimhinne ganske nøye fra øverst til nederst, og se om den er irritert, og om det er sår, betennelse eller svulster. Det er en meget effektiv undersøkelse, som i de fleste tilfeller har erstattet røntgenfotografering.

Gjennom gastroskopet kan man også ta prøver av slimhinnen og fotografere. De mest moderne gastroskopene har til og med mulighet for samtidig videooverføring, slik at slimhinnen kan studeres direkte på en TV-skjerm, og man kan ta opp hele undersøkelsen på videofilm. Det kan vise seg å være verdifullt til sammenligning på et senere tidspunkt - for eksempel etter endt behandling. Man kan også stanse eventuelle blødninger og fjerne slimhinne-svulster under prosedyren.


overskrift: Undersøkes annet enn magesekken ved gastroskopi?

På vei ned til magesekken studeres også slimhinnen i spiserøret, idet en rekke sykdommer kan gi symptomer som kan forveksles med symptomer fra magesekken. Undersøkelsen kalles - hvis den foretas selvstendig, og uten samtidig undersøkelse av magesekken - for øsofagoskopi etter det medisinske navnet på spiserøret, øsofagus.


Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, gynekolog


Relevante artikler