Kreft i magesekken

Mage Mage

Hva er kreft i magesekken?

Kreft i magesekken er et resultat av celleforandringer i slimhinnen i magesekken.

I løpet av de siste 40 årene er kreft i magesekken blitt en mer og mer sjelden sykdom. Hyppigheten har falt til rundt 1/3 av hva den var på 1950-tallet. Størst nedgang har det vært i tilfellene hos kvinner. Rundt 750 nordmenn får kreft i magesekken hvert år. Kun ca. 6% av tilfellene oppdages så tidlig at sykdommen kan kureres. 5 års overlevelse er på 15-20%.

Hvordan får man kreft i magesekken?

Årsakene til magekreft diskuteres fortsatt. Enkelte sykdommer som er lokalisert til magesekken kan være forløpere til utvikling av kreft i magesekken. Eksempler på dette er kronisk magekatarr eller magesår. En viss familiær tilbøyelighet spiller også en rolle.

Det er dessuten stor enighet om at miljøfaktorer, røyking og hva vi spiser og drikker spiller en rolle.

Man snakker om at melk, friske grønnsaker, C-vitaminer og frysevarer minsker risikoen, mens salt fisk og kjøtt samt marinerte grønnsaker trekker i motsatt retning.

Hvordan oppleves sykdommen?

En kreftknute i magesekken gir i seg selv ingen symptomer til å begynne med. Det gjør imidlertid de komplikasjonene som følger i kjølvannet av sykdommen.

Dette kan være blødninger som viser seg ved blod i oppkastet eller blod i avføringen. Og det kan være oppkast generelt, fordi maten ikke kan passere fritt til tarmsystemet. Det kan også være smerter, fordi svulsten vokser seg gjennom veggen i magesekken.

På samme måte som ved kreft i spiserøret går det dessverre lang tid, ofte opp til et halvt år, fra symptomene begynner å melde seg, til den syke kommer til legeundersøkelse. Det kan være skjebnesvangert.

Gode råd

Hvis du har den minste mistanke om at det kan være noe galt, bør du straks oppsøke lege for en vurdering.

Hvordan stiller legen diagnosen kreft i magesekken?

Undersøkelse for kreft i magesekken omfatter først og fremst gastroskopi, hvor legen kikker ned i magesekken og tar ut en prøve til mikroskop. I tillegg kan det gjøres en røntgenfotografering.

Hvordan behandles kreft i magesekken?

Behandlingen er operasjon. Generelt kan det sies at jo før sykdommen oppdages, desto større er sjansene for å bli helbredet. Dessverre er det fortsatt slik at mange kommer sent til lege, og dette påvirker i aller høyeste grad mulighetene for å bli helbredet.

Gastroskopi tilbys i et visst omfang også til personer med en kjent høy risiko for å utvikle kreft i magesekken.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler