Refluks av magesyre, sure oppstøt, halsbrann og spiserørskatarr

Hva er refluks av magesyre?

Refluks av magesyre innebærer at surt mageinnhold glir opp i spiserøret. De fleste mennesker merker på et eller annet tidspunkt refluks av magesyre i form av sure oppstøt eller halsbrann.

Tilbakevendende refluks av magesyre er en lidelse som forekommer hyppig.

Hva er spiserørskatarr?

Spiserørskatarr er en slimhinnebetennelse som noen ganger oppstår nederst i spiserøret som følge av gjentatte tilfeller av refluks av magesyre.

Hvordan oppleves refluks av magesyre?

Når oppstår refluks av magesyre?

Har refluks av magesyre betydning for helsen?

Hvorfor kommer det magesyre opp i spiserøret?

spiseroerskatar2.jpg

Nederst i spiserøret sitter det en lukkemuskel. Samtidig passerer denne delen av spiserøret gjennom et hull i den muskelplaten som heter mellomgulvet. Mellomgulvet forsterker på denne måten spiserørets lukkemuskel slik at systemet fungerer som en slags enveisventil.

Hvis enveisventilen ikke fungerer ordentlig vil magesyren kunne gli opp spiserøret. Denne tendens økes hvis magesekken inneholder mye magesaft eller mat, og hvis det er noe som klemmer på magesekken.

Hvilken tilstand gir refluks av magesyre?

I mange tilfeller er det ingen kjent årsak til refluks av magesyre, men i en del tilfeller er en av nedenstående tilstander medvirkende årsak.

Hvordan stilles diagnosen spiserørskatarr?

Hva kan man selv gjøre?

Har du mulighet for å endre på noen av de forholdene som øker tendensen til refluks av magesyre, er det naturligvis best. Det gjelder spesielt følgende:

Er symptomene på refluks av magesyre sjeldne, f.eks. mindre enn 5 dager per måned, kan man bruke reseptfrie medisiner fra apoteket. Les mer om behandlingen av spiserørskatarr.

Når skal jeg gå til lege?

Er tilfellene av sure oppstøt eller halsbrann hyppige, eller symptomene svært sjenerende, bør man kontakte lege. Legen vil vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser som f.eks. gastroskopi og vurdere om det er behov for mer effektiv medisin.

Hvordan behandler legen refluks av magesyre, sure oppstøt, halsbrann, og spiserørskatarr?

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med. etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege,Torben Nathan, lege og Ove Schaffalitzky de Muckadell, overlege professor dr. med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler