Prikktest - undersøkelse for allergi

overskrift: Hva er en prikktest?

Hvis du skal ha foretatt en prikktest er det fordi du har allergi overfor et ukjent stoff. Det kan være pollen fra gress, planter eller trær, eller det kan være syntetiske stoff. Ved undersøkelsen blir du utsatt for forskjellige kjemiske stoff og legen kan se om du får en allergisk reaksjon.

overskrift: Hva skal jeg forsikre meg om før undersøkelsen?

Da antihistaminer (mange typer for høyfebermedisin) nettopp forhindrer allergiske reaksjoner skal du ikke ta disse hele uken før undersøkelsen. Du kan finne en oversikt over disse medisinene under avsnittet antihistaminer mot allergi.

Du kan fortsette å ta medisiner mot åndedrettsbesvær, f.eks. bricanyl, ventoline eller lignende. Dette gjelder både spray og piller.

overskrift: Hva skjer under selve undersøkelsen?

Et allergen er et stoff som fremkaller en allergisk reaksjon hos noen, men ikke hos alle. Legen som skal undersøke deg har et stort utvalg av allergener som du skal utsettes for i ganske små mengder under undersøkelsen.

Legen plasserer en liten dråpe av hvert av disse stoffene på din underarm og lager deretter et lite, smertefritt rift i huden der dråpen ligger.

Dersom du er allergisk overfor det påfølgende stoff, vil det etter ca. et kvarter komme rødme, hevelse og kløe i huden, der dråpen ble plassert.

overskrift: Tar undersøkelsen lang tid?

Undersøkelsen tar ca. et par timer. Heretter kan du dra hjem.


Etter opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler