Blindtarmbetennelse - hvordan merker jeg det?

Hva er blindtarmbetennelse?

Blindtarmbetennelse er en betennelse i et lite vedheng som finnes ved begynnelsen av tykktarmen. Ved en betennelse i vedhenget får man vanligvis magesmerter. Til å begynne med sitter smertene diffust i magen - senere i forløpet beveger smertene seg mot nedre, høyre side av magen.

Ring lege nå hvis:
Ring legen nå hvis...-klikk på symbolet Ring lege nå hvis...- klikk på symbolet


Legevaktens spørsmål...

Følg diagrammet og få innblikk i hvilke spørsmål vaktlegen vanligvis vil stille når du ringer.

-Da kan du forberede deg best mulig.

Hva vaktlegen alltid spør etter :
  • Navn på den syke personen.
  • Fødselsnummer - eller fødselsdato.

Ved avtalt besøk -

  • Husk å forsikre deg om at legevakten har den riktige adressen.
  • Husk å oppgi det telefonnummeret du ringer fra.


1. Når begynte smertene? En blindtarmbetennelse utvikler seg vanligvis over flere timer - noen ganger også over lenger tid.


2. Hvor gjør det vondt? Ved en typisk blindtarmbetennelse har man i begynnelsen ofte smerter i hele magen, senere sitter smertene på høyre side.

3.Har barnet kastet opp eller hatt diaré? Nei:
Barn med vondt i magen vil sjelden spise eller drikke. Oppkast eller diare kan være et tegn på omgangssyke.
Ja:
Oppkast eller diare kommer sent i forløpet av en blindtarmbetennelse, og er et tegn på at magen ikke fungerer.
4. Har barnet ditt feber? Nei:
Hold øye med temperaturen i de neste timene. Feber er et viktig tegn ved magesykdommer.
Ja:
Ved blindtambetennelse får man ofte lett feber, rundt 37,5 til 38 grader.

Det er ikke vanlig at man har høy feber ved blindtarmbetennelse.

5. Har barnet konstante smerter?

Nei:
Blindtarmbetennelser starter ofte med takvise smerter over hele magen.
Ja:
Har smertene utviklet seg eller flyttet på seg?

Litt mer om blindtarmbetennelse...

Hva er blindtarmbetennelse?

Blindtarmen ("appendix") er et lite vedheng til tykktarmen. Betennelsen kan trolig oppstå på grunn av et avløpshinder i tarmvedhenget. Tilstanden kan ramme alle, men oftest går det ut over unge mennesker i alderen 8 til 25 år, sjelden hos barn under 2 år.

Blindtarmbetennelse er en av de mest vanlige, operasjonskrevende mage/tarmlidelsene hos barn og unge.


Hvordan arter en blindtarmbetennelse seg?

Symptomene kan være vage og uklare, men ofte følger sykdomsutviklingen et klassisk mønster:

Særlig hos små barn kan symptomene være ukarakteristiske. Men husk: blindtarmbetennelse hos barn under 2 år er sjeldent.


Hvordan behandles en blindtarmbetennelse?

Ved en operasjon fjernes blindtarmen, og dermed fjerner man også utgangspunktet for betennelsen. Fjerning av blindtarmen har tilsynelatende ingen andre følger enn et lite arr på magen.


Er det farlig?

Hvis blindtarmbetennelsen ikke behandles, kan det gå hull på blindtarmen og dermed "forurense" de andre organene i magen. Dette skaper en livstruende situasjon. Det vil imidlertid gå en del tid fra sykdommen starter til en slik situasjon oppstår.

Det er likevel ikke alltid enkelt å stille diagnosen. Spesielt vanskelig blir det fordi smertene kan være ukarakteristiske, og fordi det ikke finnes noen enkel, god undersøkelse som med sikkerhet bekrefter at det virkelig er blindtarmbetennelse. Mange ganger fører dette til at barnet legges inn på sykehuset for observasjon av tilstanden. Slik kan man også hurtig operere barnet om det skulle være nødvendig.


Kontakt lege med det samme hvis...

  • Barnet har voldsomme smerter svarende til nedre høyre del av magen.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 hvis...

  • Feberen ikke faller etter 3 - 4 døgn, og du ikke kjenner årsaken til feberen.

Relevante artikler