Blindtarmsbetennelse

© Malin T. Petterson 2000
Blindtarmen er et lite tarmvedheng ved overgangen mellom tynntarm og tykktarm. (Ill. © M.T.Petterson 2000)

Hva er blindtarmbetennelse?

Blindtarmbetennelse er en betennelsestilstand i blindtarmen. Blindtarmen er et lite ormeformet tarmvedheng på overgangen mellom tynntarm og tykktarm.

Tilstanden er nok den kirurgiske mage-tarmlidelsen som forekommer hyppigst hos den yngre del av befolkningen. Den ses i alle aldre, og er spesielt hyppig i alderen 8 til 25 år. Hos barn under to år er tilstanden sjelden.

Hvorfor oppstår betennelsen?

Årsaken til betennelsen er ikke alltid klar, men skyldes antagelig ofte en avløpshindring forårsaket av små avføringsklumper, men også fremmedlegemer eller en svulst kan ligge til grunn.

Hvordan oppleves blindtarmbetennelse?

Symptomene kan være diffuse og ukarakteristiske, men oftest er utviklingen ganske klassisk:

Hvordan stiller legen diagnosen?

Sykehistorien analyseres nøye for å stille diagnose. Det tas temperatur og som regel en blodprøve. Man undersøker urinen. Legen trykker på magen, og prøver kanskje med en finger i endetarmen å trykke mot blindtarmen. Kvinner får ofte i tillegg foretatt en gynekologisk undersøkelse.

Det finnes ikke én enkeltundersøkelse som med sikkerhet kan bekrefte eller avkrefte en blindtarmbetennelse.

Det er legens skjønn som danner grunnlag for om det skal opereres. Dette er grunnen til at blindtarmen ikke er syk ved tre av ti operasjonen. I disse tilfellene er det en annen forklaring på magesmertene.

Hvordan behandles blindtarmbetennelse?

Blindtarmbetennelse behandles med akutt innleggelse på sykehus. I full bedøvelse fjernes blindtarmen vanligvis gjennom et ca.seks cm langt vannrett snitt nedenfor og til høyre for navlen.

Enkelte steder fjernes blindtarmen ved hjelp av kikkertinstrumenter innført gjennom tre små huller i huden på magen (laparoskopi), men teknikken ser ikke ut til å ha fordeler fremfor allminnelig operasjon.

I ukompliserte tilfeller er det snakk om ca. tre dagers innleggelse. Man pleier som regel å si at det skal være normal tarmfunksjon og at man skal være feberfri før man utskrives. Stingene tas hos egen lege ti dager etter operasjonen.

Hva kan gå galt ved operasjonen?

Ca. hver femte som opereres viser seg å ha hull på blindtarmen, hvilket medfører en bukhinnebetennelse i større eller mindre omfang. Tilstanden behandles i dag med antibiotika over et antall dager. Dette betyr at situasjonen ikke er så fryktet som tidligere, men det er fortsatt risiko for dannelse av byller i bukhulen som vil kreve uttømming.

Sårinfeksjon oppstår av og til.

Tarmslyng på grunn av arrvevsdannelse forekommer hos to til fire prosent av alle blindtarmsopererte. Av disse skjer halvdelen innen tre måneder etter operasjonen. Tilstanden krever som regel akutt operasjon.

Etter et opplegg av Flemming Andersen. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler