Blodpropp i hjernen (apopleksi)

Hva er blodpropp i hjernen?

Hvorfor får man blodpropp i hjernen?

Man skiller mellom de blodproppene som dannes lokalt i hjernens pulsårer (såkalte thromber) og de blodproppene som dannes et annet sted i kroppen, river seg løs og følger blodstrømmen til hjernen (embolier). Trolig dannes de fleste blodproppene lokalt i hjernen, og de blodproppene som fraktes med blodstrømmen er i mindretall. Dette er imidlertid ikke helt klarlagt.

Disponerende faktorer for blodpropp i hjernen er blant annet:

Hva er symptomene på blodpropp i hjernen?

Det typiske symptomet er:

Blodpropper kan også oppstå i hjernestammen, som er overgangen mellom ryggmargen og hjernen. Symptomene herfra kan være ganske annerledes, men dette er en sjelden tilstand.

Symptomer på blodpropp i hjernens fraførende blodkar, venene, er:

Spesielt ved disse blodproppene får en epileptiske anfall (krampeanfall), selv om slike anfall kan komme med de fleste typer blodpropp i hjernen.

Hva kan man gjøre selv?

For å forebygge blodpropp er det flere ting en kan gjøre.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Hvordan behandles blodpropp i hjernen?

Aller viktigst er det at man ved symptomer på blodpropp hurtig tar kontakt med lege. Tidlig behandling forbedrer overlevelsesmulighetene og bedrer sjansen for at en skal overleve med minst mulig handikap.

Ut over dette anbefales:

Skrevet av Bernt A Engelsen, professor dr. med. etter et opplegg av Per Rochat, lege og Palle Pedersen, overlege dr .med. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler