Ménières sykdom

Mènières sykdom

Hva er Ménièrs sykdom?

Sykdommen oppstår oftest hos folk i aldersgruppen 30-50 år. Blant alle 30-50 åringer vil ca. 4 av 10 000 få sykdommen hvert år. Navnet stammer fra den franske lege Prosper Ménière. Han beskrev en tilstand med anfall av plutselig svimmelhet, kvalme og oppkast, hørselstap og øresus. Svimmelheten kan komme helt uten forvarsel og være så kraftig at man må holde fast i noe eller noen for ikke å falle. Et slikt anfall kan vare i flere timer.

Hva forårsaker sykdommen?

Man vet ikke hvorfor noen får Ménièrs sykdom. Man vet at anfallene skyldes endringer i trykkforholdene i væsken i det indre øre, men hva som forårsaker disse endringene er ukjent. Man vet at stress kan utløse et anfall, men hvordan vet man ikke.

Finnes det en behandling mot Ménières sykdom?

Det beste rådet er at man skal unngå stress og sørge for å få nok hvile. Det er også viktig at du som pasient er godt informert om sykdommen. Det finnes ingen medisin som kan forhindre anfall eller stoppe dem når de først kommer. Du vil kunne få medisin som lindrer symptomene og virker beroligende. Det er nødvendig at du sammen med en spesialist og allmennpraktiserende lege, prøver og finner fram til det som virker best for deg.

Hvis du er meget hardt rammet av sykdommen kan det overveie operasjon. Det finnes heller ingen optimal kirurgisk behandling av Ménières sykdom. I noen tilfelle skjærer man over balansenerven, i andre forsøker man å operere på balanseorganet, og i atter andre kan man innsette en ventil som nedsetter trykket i det indre øre.

Hvordan er prognosen?

Hvis man har hatt ett slikt anfall vil man naturlig nok frykte det neste. Anfallene vil dessverre også komme igjen med jevne eller ujevne mellomrom. Den eneste trøst når man har det som verst, er at anfallene vil bli sjeldnere og mildere med tiden.

Mange med Ménières sykdom vil også få nedsatt hørsel og etterhvert døvhet på den syke siden. Dette vil ikke gå over selv om anfallene gir seg.

Kan Ménières sykdom forveksles med andre sykdommer?

En annen lidelse som kan forveksles med Ménières sykdom kalles epidemisk svimmelhet. Det er ikke noen veldefinert sykdom, men omfatter flere tilstander med lignende symptomer. Andre beslektede sykdommer er betennelse i balansenerven.

Noen av disse skyldes virus og gir svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser. Svimmelheten vil ofte være konstant i starten og avta til bare å komme som anfall. I sjeldne tilfelle vil man oppleve kvalme, oppkast og uklart syn ved svimmelhet som skyldes en infeksjon. Øresus og hørselstap hører ikke med til denne formen for svimmelhet.

Noen egentlig behandling av disse sykdommene finnes ikke. Hvis man er kraftig plaget vil legen kunne anbefale medisin som kan lindre symptomene. Disse formene for svimmelhet går over av seg selv uten at man blir varig skadet.

Etter et opplegg av Lars Trier Hansen, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler