Feber hos barn

barn,feber

Hva skal jeg være oppmerksom på?

Små barn har et temperatursenter som ikke er helt utviklet. Det betyr at et barns temperatur kan svinge raskt, både opp og ned. Det betyr også at barnets temperatur blir veldig påvirket av omgivelsenes temperatur. Hvis det er veldig varmt skal du være oppmerksom på dette og kle av barnet så det er lett kledd og kan holde seg avkjølt. Ellers skal du kle barnet godt hvis det er kaldt slik at det holder varmen.

Hva er barns normale temperatur?

Hvis temperaturen er målt i barnets endetarm, er den normale temperaturen mellom 36,5-37,3 grader celsius. En temperatur som er målt i barnets munn, er ca 0,5 grader lavere, og dette gjelder også for temperaturer målt i øret.

En temperatur som er målt under barnets arm er ikke særlig pålitelig, den går for å være ca en grad lavere enn endetarmstemperaturen. Undersøkelser har vist at målinger i endetarmen er de mest presise. Mange bruker øretermometre selv om det krever stor presisjon. Spesielt ved små barn er det vanskelig å treffe det riktige punkt. Man skal være oppmerksom på at man ikke kan måle i et øre som har ligget ned mot en varm pute eller i et øre som kommer inn fra kulden. Det skal gå 10-15 minutter før ørets temperatur ikke er misvisende.

Hvordan måler jeg barnets temperatur?

Den klassiske og mest presise målemetode er endetarmsmålingen. Dette er også den beste måte til barn under tre år. Den kan måles både med et digital termometer og et kvikksølvtermometer. Hvis du har et kvikksølvtermometer så skal du huske å slå det ned til 36 grader før du måler. Hvis barnet er under tre år er det en god ide å legge barnet på fanget, med magen ned mot dine lår, sånn at du holder godt fatt i barnet og kan se hva du gjør. Man tar litt vaselin på termometerspissen og fører det rolig en og en halv centimeter inn i barnets endetarm. Hvis det er et kvikksølvtermometer så hold termometeret stille i to minutter. Er det et digitalt termometer tar det ca 30 sekunder. Et digitalt termometer gir en liten lyd fra seg når det er ferdig med å måle. Termometerstrimler til å sette på panna har blitt veldig populære, men de er verken særlig presise eller til å stole på. De kan ikke anbefales.

Det å måle temperaturen i øret er en brukbar målemetode, hvis man vil betale for apparatet. Øremåling går raskt. Den er mer populær hos de større barn enn endetarmsmålingen. Det tar bare et sekund for øretermometeret å gi et svar. Temperaturen er ca 0,5 grader lavere enn ved endetarmsmålingen. Du skal være oppmerksom på at det kan finnes flere innstillinger på termometeret, og du skal selvfølgelig velge den som gjelder for barn. Det er viktig at man bruker termometeret riktig for å få et svar man kan stole på. Les derfor alltid bruksanvisningen godt hvis du er i tvil. Den alminneligste grunn til feilmålinger er at den temperatur termometeret måler ikke er den riktige som er fra trommehinnen, men fra et annet sted i øregangen. For at man skal måle riktig er det nødvendig å trekke litt barnets øverste del av øret litt opp mens du måler. På den måte retter man ut barnets litt s-formede øregang. Termometeret kan dermed komme til for å måle temperaturen på trommehinnen. Det kan være en god ide å be om veiledning i bruk av termometeret der hvor du kjøper det.

Man kan også måle temperaturen i munnen under tungen. Dette er ikke å anbefale til små barn, da de kan bite termometeret i stykker og skade seg. Munntemperaturen skal måles under tungen i to til tre minutter. Den er 0,5 grad lavere enn endetarmstemperaturen. Man skal være oppmerksom på at en munntemperatur ikke er til å regne med de første ti minuttene etter at man har drukket eller spist noe varmt eller kaldt.

Til sist kan også temperaturen måles under armen i armhulen. Denne måten å måle på er heller ikke å anbefale til små barn, da de ikke kan ligge stille lenge nok, eller de kan bli skadet av termometeret hvis de er for urolig. Termometeret legges helt opp i armhulen i ti minutter. Temperaturen er ca. en grad lavere enn ved endetarmsmålingen.

Hvorfor får barnet feber?

Feber er en av kroppens forsvarsmekanismer mot virus og bakterier. Kroppen prøver å danne så mye varme at virus og bakterier ikke skal kunne overleve. På denne måte kan man si at feber er med på å bekjempe sykdommen.

Hva kan jeg gjøre, når barnet har feber?

Når er feber kritisk?

Observer dit barn og bruk sunn fornuft. Ser barnet medtatt ut? Ser det sykt ut? Er det annerledes enn det pleier å være? Hvis ja, så skal du kontakte lege. Har du et lite barn under tre måneder og det får høy feber, bør du kontakte en lege. Hvis barnet gråter, er utrøstelig, og er vanskelig å vekke, skal du kontakte legen. Feber over 38,5 grader i mer enn tre dager bør alltid undersøkes.

Har barnet noen av symptomer under i tillegg til feberen skal du kontakte legen.

Hvis barnet blir verre og verre skal du også kontakte lege.

Etter et opplegg av Christel Bech, sykepleier.


Relevante artikler