Sarkoidose

Hva er sarkoidose?

Sarkoidose er en sykdom som oftest rammer lungene. Andre organer kan også være involvert: Huden, lymfeknutene, hjertet, milten, lever, bukspyttkjertelen, øynene og nervesystemet. Sykdommen er en form for bindevevssykdom. Samtidig med sykdommen kan det forekomme forhøyet innhold av kalk i blodet. Årsaken til sykdommen kjennes ikke. Det kan være en sammenheng mellom visse ytre faktorer, og det kan være en liten arvelig faktor. Sykdommen går ofte over av seg selv. Sykdommen rammer menn og kvinner like hyppig. Det er typisk å få sykdommen i alderen 20 - 50 år.

Hva er symptomene på sarkoidose?

Ofte er det ingen symptomer og diagnosen stilles som et tilfeldig funn ved røntgenundersøkelse av brystkassen. Hvis man har symptomer kan de være svært forskjellige: Allmenn utilpasshet, lett feber, vekttap, åndenød, leddsmerter, ømme merker på huden, regnbuehinnebetennelse.

Hva kan jeg gjøre selv?

Da man ikke kjenner årsaken til sykdommen kan man ikke forebygge den. Men da sykdommen kan svekke lungene, bør man ikke røyke og unngå å innånde røyk og støv.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Ved en røntgenundersøkelse av lungene vil man ofte finne typiske forandringer (forstørrede lymfeknuter omkring luftrøret). Ved blodprøver kan man finne forhøyelse av et enzym (angiotensin converting enzyme, ACE), og kalkinnhold. Endelig vil senkningsreaksjonen (en prøve) ofte være forhøyet (den imidlertid også være forhøyet av mange andre årsaker). Vevsprøver tatt fra enten forstørrede lymfeknuter eller fra huden, kan vise typiske forandringer.

Hvordan behandles sykdommen?

Da sykdommen ofte går over av seg selv, vil man ikke gi noen behandling, men bare observere. Tiltar sykdommen, eller begynner andre organer å bli rammet, kan man behandle symptomene med binyrebarkhormon, men det vites ikke om det påvirker sykdomsforløpet som sådan.

Hvordan er prognosen?

Den er i det fleste tilfeller god. Ofte vil symptomene være borte i løpet av 2 år, med kun beskjedne følger. Hos en liten gruppe pasienter (ofte de litt eldre) varer sykdomsforløpet lengre og gir flere følger (nedsatt lungefunksjon og evt. nedsatt nyrefunksjon)

Hvilken medisin anvendes?

Binyrebarkhormon, injeksjonsvæsker, tabletter, øyendråper og salver.

Etter et opplegg av Ole Davidsen, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler