Hoste - årsak og løsninger

Hva er hoste?

Når du hoster trekker mellomgulvet seg sammen, og den luften som er i luftveiene kommer med stor fart ut. Dette er kroppens måte å rense luftveiene for støv og andre fremmedlegemer. Under normale forhold er lungene og de nederste luftveiene sterile, det vil si uten bakterier. Kommer det imidlertid skitt og støv ned i lungene kan dette bli et tilholdssted for bakterier. Bakteriene kan gi lungebetennelse eller infeksjon i de øvre luftveiene. Hosting er derfor en viktig forsvarsmekanisme.

Hvorfor hoster man?

Hoste er tegn på fremmede elementer i luftveiene. Det kan være at man har fått noe (en brødsmule) galt i halsen, eller det kan være tegn på økt slimproduksjon i luftveiene som følge av en betennelsestilstand i lungene. Støvpartikler i luften kan også være årsaken.

Hva kan man selv gjøre?

Det kan være meget irriterende å hoste, men det å hoste er ikke en sykdom, men et symptom. Først og fremst gjelder det å finne årsaken til hosten, og bekjempe den.

Det kan være skadelig å dempe hosten uten samtidig å bekjempe årsaken. Så hvis du føler trang til å hoste, så host!

Hva bør man tenke på hvis man hoster?

Små barn

Dreier det seg om små barn, må man overveie om det dreier seg om en sykdom i luftveiene eller et fremmedlegeme i luftveiene.

Har barnet feber eller er forkjølet er det tegn på infeksjon. Hvis barnet for øvrig er upåvirket, er det ikke så mye man kan gjøre enn å vente til sykdommen går over. Fortsetter barnet å hoste mer enn et par dager, bør man kontakte egen lege. Hvis allmenntilstanden er dårlig, skal man kontakte legevakten.

Hvis hosten kommer plutselig og er veldig voldsom, bør det gi mistanke om et fremmedlegeme i luftveiene. Dette kan være en akutt livstruende tilstand, fordi det kan resultere i kvelning. Løft barnet i benene så hodet henger nedover, og bank på ryggen med hul hånd. Hjelper ikke dette straks bør man ringe 113.

Infeksjon i luftveiene kan skyldes både bakterier og virus (som regel virus hos barn), og det er kun bakterier som kan behandles med antibiotika.

Hos voksne

Hos voksne og større barn er man som regel ikke i tvil om det skyldes et fremmedlegeme, støv- eller røyk- partikler eller en luftveisinfeksjon. Det er ikke usunt å hoste, men årsaken til hosten er skadelig. Derfor bør den alltid oppspores og bekjempes.

En hyppig årsak til hoste er røyking.

Hvordan behandles hoste?

Hoste er et symptom og ikke en sykdom. Det dreier seg om å behandle den sykdommen som ligger til grunn. I visse tilfeller er det viktig at man hoster skikkelig opp, spesielt hvis man har brekt eller bøyd et ribben, men det kan være vanskelig da det ofte er smertefullt. Man må evt. ta smertestillende medisin.

Hvis man har hoste med seigt sekret er det gunstig å drikke rikelig væske for å gjøre sekretet mer tyntflytende. Det finnes i tillegg medisin som kan gjøre sekretet lettere å hoste opp.

I visse tilfeller hvor hosten er spesielt sjenerende f.eks. ved tørrhoste, kan hostestillende medisin anvendes, men det skal alltid foregå i samråd med en lege, da det er risiko for å overse eller rett å slett fremkalle en lungebetennelse.

Etter et opplegg av Ole Davidsen, spesialist.


Relevante artikler