Spiserørs-katarr - medisinsk behandling

Hvordan behandles spiserørs-katarr?

Behandlingen avhenger av sykdommens vanskelighetsgrad. Milde tilfeller kan ofte holdes i ro ved å følge en rekke leveregler som nedsetter mengden av syre som kommer opp i spiserøret, eventuelt supplert med magesyrenøytraliserende-, slimhinnebeskyttende-, magesyretilbakeløpshemmende- eller tarmbevegelsesfremmende medisin. Magesyrenøytraliserende midler kan brukes dersom symptomene er milde og ikke daglige.

Magesyretilbakeløpshemmende ved milde symptomer er alternativ til magesyrenøytraliserende midler, men ikke sammen med magesyrenøytraliserende midler fordi dette hemmer virkningen av gaviscon.

Mage/tarmbevegelsesfremmende midler kan i sjeldne tilfeller brukes hvis andre midler ikke har vist seg å ha effekt. Magesyreblokkerende midler (Histamin2-hemmere) ved milde symptomer. Magesyrepumpehemmende midler ved vedvarende og daglige symptomer. Avføringsbløtgjørende midler ved samtidig tendens til forstoppelse.

Operasjon kan i få tilfeller overveies. Operasjon er komplisert og er forbundet med sjenerende bivirkninger. Dette kommer derfor kun sjelden på tale.

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med. etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege,Torben Nathan, lege og Ove Schaffalitzky de Muckadell, overlege professor dr. med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler