Råd til eldre om deres medisin

medisinering

Generelle råd

Vanndrivende medisin

Sovemedisin

Andre råd om søvnproblemer

Smertestillende medisin

Etter et opplegg av Jens-Ulrik Rosholm, lege PhD, Erik Skjelbo,lege PhD, Lotte Fonnesbæk, Farmasøyt og Jens Peter Kampman, overlege dr.med..


Relevante artikler