Sex og hjertesykdom

Skrevet av Haakon Aars, lege.

Overskrift: Hva gjør man når det er vanskelig å gjennomføre samleie?

Det finnes en rekke lidelser og funksjonshemminger som kan gjøre det vanskelig å leve et "normalt" seksualliv. For eksempel kan personer med lammelser eller alvorlige giktsykdommer ha vanskelig for å gjennomføre et samleie, eller i det hele tatt utfolde seg slik de kunne ønske seg.

Den funksjonshemmede er synes kanskje det er ubehagelig å selv måtte gjøre oppmerksom på at han eller hun kunne ønske seg hjelp på en eller annen måte. I stedet legger man ofte lokk på problemet.


Overskrift:Det er viktig å snakke om problemet

Det kan være vanskelig å ta fatt på dette problemet uten å bli misforstått, men det bør forsøkes. Er man åpen omkring det, finnes det også veier til å hjelpe. Det gjelder ikke bare for den syke eller funksjonshemmede, også den som tilbyr hjelpen sin. Man bør imidlertid ikke hjelpe av medlidenhet!


Overskrift:Sex og hjertesykdom

I de fleste situasjoner er det tilsynelatende ingen hindring for å leve et godt og harmonisk seksualliv hvis man blir rammet av en hjertesykdom. Forhold rundt sykdommen kan imidlertid gjøre at det hele går i stå.

Det gjelder for eksempel hvis du tidligere har hatt en blodpropp i hjertet. Både du og ektefellen din er - kanskje ikke uten grunn - redde for at den fysiske anstrengelsen som seksuell utfoldelse og samleie kan medføre, skal kunne fremkalle ny blodpropp.

Det skjer imidlertid ikke! Anstrengelsen ved et samleie, hvis man da ikke kaster seg ut i det helt ville, er ikke større enn når man går i rolig tempo opp trapper til fjerde etasje. Kan du klare det uten større vansker som voldsom åndenød, smerter i hjertet eller hjertebank, da kan du også klare et seksuelt samvær. Det kan kanskje til og med forsterke troen på å bli helbredet, og styrke forholdet mellom to mennesker som er glade i hverandre, men som har vært redde for å miste hverandre etter sjokket ved den plutselige sykdommen. Det samme gjelder de som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har høyt bloddtrykk. De bør imidlertid be sin lege om hjelp og veiledning.


Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesiallege


Relevante artikler