Ufrivillig abort - hva er det som skjer?

Hva er det som skjer?

Abort betyr tap av graviditet før barnet er levedyktig. Som oftest skjer dette innenfor de første 20 ukene av graviditeten. Hyppigst finner de ufrivillige abortene sted innenfor de første 12 ukene av graviditeten. Når det opptrer blødninger tidlig i graviditeten snakker man om en truende abort.

Hvilke symptomer opptrer ved en truende abort?

Det mest alminnelige er begynnende og tiltagende blødning fra livmoren. Det kommer da blod ut av skjeden. Kvinnen får smerter i korsryggen og eventuelt krampaktige sammentrekninger i underlivet. Hvis kvinnen kan kjenne en varm strøm av væske fra skjeden, er det fostervann og da er det gått hull på fosterhinnene. Hvis du har vært vant til å ha menstruasjonssmerter kan smertene sammenlignes med disse. Hvis en tidlig abort først har begynt er det meget sjeldent man klarer å stoppe den.

Hvorfor starter abort?

Det vet man dessverre ikke særlig ofte. Det man har funnet ut ved å undersøke de aborterte fostrene, er at størstedelen av dem ikke var friske. Det som ofte skjer, er altså naturens hjelp til å velge fra noe som ikke var helt som det skulle være.

Meget sjeldent kan en sykdom hos moren være årsak til aborten.

Levevis som øker risikoen for abort vil for eksempel være røyking, narkotiske stoffer og alkohol.

Det er viktig å huske på at et alminnelig levesett med sex, normal fysisk trening, arbeid, små fallulykker og p-piller brukt før graviditeten ikke øker abortrisikoen.

Som oftest finner man altså ikke grunnen til aborten.

Hva skal du gjøre hvis du tror at en abort er i gang?

Når skal du straks kontakte lege og undersøkes?

Alle disse tilstandene er alvorlige og bør behandles umiddelbart. Søk derfor legehjelp straks.

Hva skjer på sykehuset?

Det mest alminnelige er at du blir allment undersøkt først. Det vil si at temperaturen din blir målt, blodtrykket kontrollert og pulsen talt (antall hjerteslag per minutt) og eventuelt blir åndedrettet talt per minutt.

Deretter vil du sannsynligvis bli tilbudt en gynekologisk undersøkelse, hvor legen undersøker om livmormunnen er åpen eller lukket. Han undersøker også størrelsen og fasongen på livmoren.

En ultralydundersøkelse blir også ofte tilbudt. Den utføres for å se om fosteret har hjertefunksjon. En ultralydundersøkelse er uten ubehag. Den foregår ved at det smøres litt gelé på underlivet og så rulles det et lite apparat over magen. Via lydbølger er det dermed mulig å se fosteret på en skjerm.

Hvis legen mener at det er nødvendig, kan det tilbys en utskraping. Dette gjøres for å fjerne eventuelle vevsrester hvis livmoren ikke har renset seg. Det gjøres for å unngå at det kommer infeksjon i livmoren.

Hva kan du selv gjøre?

Det er godt å hvile seg et par dager etter en abort. Ta det rolig og vær god med deg selv. Det er godt å være sammen med noen du stoler på og har tillit til og som kan oppvarte deg litt og frem for alt kan snakke med deg om det du har opplevd. Etter et par dager er det bra å ta opp igjen de vanlige aktivitetene.

Etter en abort kan du kanskje få hodepine eller søvnproblemer. Du kan oppleve at du har dårlig appetitt og at du er mye trøtt. Det er også mange som opplever sinne eller som blir veldig lei seg. Mange kvinner opplever en sterk skyldfølelse, selv om de i virkeligheten ikke har noe å bebreide seg selv for. Dette er helt naturlige reaksjoner på en opplevelse som kommer én så nær.

En abort kan oppleves skremmende, forvirrende og deprimerende. Det er naturlig å føle sorg over det du har mistet. Ikke la folk gjøre det du har vært gjennom til noe lite. Den eller dem du velger å snakke med skal være parate til å lytte. De skal kunne lytte til både hva du har opplevd og til de sterke følelsene du har.

Hvis du synes at det tar lang tid å bearbeide sorgen eller hvis du fortsetter å føle deg deprimert, skal du kontakte legen din så dere sammen kan finne ut om du trenger ytterligere hjelp.

Etter aborten er det vanlig å tilby en undersøkelse hos legen etter 2-6 uker for å se om livmoren har trukket seg sammen.

Sex kan som oftest tas opp igjen etter 6-8 uker. Hvis du er i tvil kan du snakke med legen din.

Graviditet bør unngås i 2-3 måneder etter aborten. Dette tilrådes for at livmoren skal ha tid til å trekke seg helt sammen og eventuelle sår ha tid til å leges. Det kan også være en hjelp psykisk å ha litt tid mellom graviditetene.

Etter et opplegg av Christel Bech, sykepleier.


Relevante artikler