Ultralydundersøkelse av hjertet via spiserøret

overskrift: Hva erultralydscanning?

Ved en ultralydsundersøkelse av hjertet sendes en høyfrekvent lyd mot hjertet. Lydbølgene som kastes tilbake fanges opp av en sensor. Signalene som fanges opp kan ved hjelp av en computer omdannes til et bilde på en skjerm. For flere opplysninger om teknikken rundt ultralydsundersøkelser, se avsnittet om ultralydsscanning.

overskrift: Hva skal jeg huske før undersøkelsen?

Du skal ikke spise eller drikke de siste 6 timene før undersøkelsen.

overskrift: Hva skjer under selve undersøkelsen?

overskrift: Hva kan legen se under undersøkelsen, og hva kan en "undersøkelse" brukes til?

Legen kan se hjertets struktur og funksjon, og kan evt. avsløre dets misdannelser.

overskrift: Er det forbundet en risiko med undersøkelsen?

Uhell forekommer kun ytterst sjelden. Når man fører et instrument gjennom spiserøret vil det alltid være en liten fare for å beskadige slimhinnen. Det forekommer som sagt kun ytterst sjelden, og kun hos pasienter som i forveien har en svakhet i spiserøret.

Andre problemer omkring undersøkelsen er i likhet veldig sjeldne. Det kan forekomme ubetydelige hjerterytmeforstyrrelser eller ubehag som følge av den avslappende medisinen.

overskrift:Hvor lang tid tar undersøkelsen?

Selve undersøkelsen varer omkring en halv time.


overskrift:Hva skal jeg være oppmerksom på etter undersøkelsen?

De første par timer etter undersøkelsen skal du ikke spise eller drikke. Grunnen til dette er at lokalbedøvelsen i halsen kan gi deg problemer med å svelge, og kan forårsake at maten kommer i feil hull.

Så lenge den avslappende medisinen fungerer skal du oppholde deg på avdelingen. Er du i tvil, snakk med den ansvarlige legen eller sykepleieren.

Som følge av undersøkelsen vil du kanskje være litt øm i halsen, nærmest som ved en mild halsbetennelse.

overskrift: Kan jeg kjøre hjem etter undersøkelsen?

Nei, den beroligende medisinen virker også sløvende. Derfor kan du ikke kjøre hjem selv. Det beste er om du kan få en annen til å kjøre deg både frem og tilbake fra undersøkelsen


Etter opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler