Forstuing

Forstuing - hva gjør jeg?

En forstuvning oppstår når man skader kapselen man har rundt et ledd. En slik skade kan komme ved fall, ulykker og i idrettssammenheng. Oftest går det ut over ledd i kne, fingre eller ankel. Leddet blir ømt, smertefullt og hever seg. Klarer man likevel å belaste det leddet man har skadet, er det et godt tegn.

Ved alvorlige skader er det en risiko for at leddkapselen er sterkt skadet. Man kan ha revet over et leddbånd eller brukket et ben. En slik skade gir vanligvis kraftig hevelse og smerter, og man klarer nesten ikke å belaste leddet.

Legevaktens spørsmål...

1. Hvordan er skaden skjedd? Var det et direkte slag?

Det kan være blodansamling, men det kan også være brudd.

Var det en vridning eller en forstuvning av et ledd?

2. Hvilket ledd dreier det seg om?

Det er noe forskjellig hva man skal gjøre, avhengig av om det er et større eller mindre ledd. Det er ikke sikkert at det er nødvendig å røntgenfotografere leddet.
3. Ved skader på kne- eller fotledd: Kan du stå på benet?

Nei:
Det kan være et brudd, men det er ikke sikkert. Det er viktigst å unngå hevelse.

Røntgenbilder kan være nødvendig - evt. senere

Ja:
Der er sikkert ikke noe brudd. Det er viktigst å unngå hevelse.

Du bør undersøkes senere hvis smertene ikke avtar i løpet av et par dager.

Les om forstuving av foten.

4. Er det mye hevelse i leddet? Nei:
Der er sikkert ikke noe brudd, selv om det kan være store smerter.
Ja:
Hvis det er brudd vil det ofte hurtig oppstå kraftig hevelse.
5. Hva har du gjort frem til nå?

>Det viktigste er alltidis og kompresjon. Løft benet opp.
Hvile er viktig.

Les mer om RICE-prinsippet


6. Har du smertestillende medisin?

Man kan godt bruke smertestillende midler.

Litt mer om skader og forstuvninger...

Hva er en forstuvning?

Forstuvninger skyldes en skade i leddkapsel eller leddbånd. Ved lette forstuvninger er kapsler og leddbånd forstrukket, mens man ved kraftigere skader kan ha revet over kapsler og bånd. Det kan være vanskelig å avgjøre om man har en skade som trenger behandling. Ta derfor kontakt med lege eller skadestue når du har en forstuvning med kraftig hevelse.


Hevelsen

Hevelsen kommer ganske kort tid etter at skaden er oppstått. Årsaken til hevelsen er vevsskaden, samtidig som man kanskje har revet over små blodkar.

Hva kan jeg selv gjøre?

For å unngå hevelse skal man begynne med RICE - behandling hurtigst mulig.

RICE er en forkortelse for Rest (ro), Ice (is), Compression (trykk) og Elevation (heve leddet). Man skal altså hvile leddet og kjøle det ned med is (ikke legg is direkte på huden) eller kaldt vann. En trykkbandasje legges på for å forhindre hevelse - denne bandasjen kan godt legges på før man kjøler leddet ned. Til slutt sørger man for at leddet holdes høyt i forhold til resten av kroppen.

En trykkbandasje må ikke brukes om natten.

I de neste ukene kan man benytte støttebind eller tape. Snakk med lege eller en annen fagperson om hvordan man legger disse bandasjene.

RICE:

(R)
(I )
(C)
(E)

Ro
Is
Trykkbandasje.
Holde leddet høyt.

Se oversikten om Uhell og sportskader.

Kan jeg unngå at det skjer igjen?

Ja. Ved trening og forskjellige øvelser kan du styrke leddet og dermed forhindre nye skader. Det er også viktig med god oppvarming og å tøye godt ut når man driver mosjon eller idrett.

Kontakt lege med det samme hvis...

  • Leddet hever seg hurtig og kraftig.
  • Du har sterke smerter ved bevegelse i leddet.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • RICE-behandlingen ikke fører til bedring i løpet av 3-4 dager.

Relevante artikler