Forbrenninger

Hva er en forbrenning?

Ved en forbrenning forstås en skade på huden etter kontakt med ild eller annen varme. Det kalles også for brannsår. Forbrenninger forekommer også som følge av skade fra elektrisitet, stråling og etsende kjemikalier. Man skjelner mellom:

Den øyeblikkelige behandlingen går ut på å begrense omfanget av skaden og forhindre at forbrenningsgraden blir verre.

Hvordan kan man minske skaden?

Bruk rikelig med kaldt vann.

Hvilke forbrenninger krever legebehandling?

Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å se forskjell på en 2. og en 3. grads forbrenning.

Er det komplikasjoner ved brannsår?

Ved forbrenning mister huden sin beskyttende evne overfor omgivelsene, så det er en meget stor risiko for at det kommer infeksjon i såret. Det er derfor viktig at brannsårene vaskes grundig før det er gått 6 timer og at sårene holdes rene til de har grodd igjen.

Hvis det er tegn på betennelse, det vil si økende rødme, hevelse, varme og dunkende smerter etter noen dager, skal du oppsøke lege.

Ved store forbrenninger kan det komme arr.

Ved meget store forbrenninger vil et stort væsketap fra kroppen gi problemer med kretsløpet og saltbalansen. Denne tilstanden krever intensiv behandling på sykehus.

Gode råd

Etter et opplegg av Eric Olesen, lege.


Relevante artikler