Hudkreft - føflekkreft (malignt melanom)

Hva er føflekkreft (malignt melanom)?

Føflekkreft utgår fra kroppens "pigmentsystem", det vil si fra den delen av huden som gir oss en brun farge om sommeren. En sjelden gang kan svulsten stamme fra øynene, luftveiene, tarmen eller hjernen.

Føflekkreft er meget farlig. Tidlig diagnose og behandling er av avgjørende betydning for overlevelse.

Hvilke typer hudkreft finnes det?

Hudkreft består hovedsakelig av to hovedformer; malignt melanom (føflekkreft) og non-melanomgruppen (basalcelle karsinom og spinocellulært karsinom). Tallmessig er hudkreft den mest alminnelige av alle krefttyper. Sjansen for å utvikle ondartet føflekkreft en eller annen gang i løpet av livet er ca. 1 prosent. Rundt 20 prosent dør av sykdommen.

Solpåvirkning er medvirkende årsak i over 90 prosent av tilfellene. Hudkreft kan ramme alle aldersgrupper, men er sjelden hos barn. Personer som er utsatt for mye sol, kan rammes i 20 -30 års alderen. Det er likevel vanligere at eldre får sykdommen.
Behandling og symptomer avhenger av krefttypen.

Hva får du føflekkreft av?

Føflekkreft skyldes først og fremst solpåvirkning. Svulsten påvirkes spesielt av intens solbestråling og solbrenthet. En liten andel av tilfellene skyldes arvelige lidelser, men utløses av solbestråling. Man kan også få føflekkreft på grunn av overdreven bruk av solarium.

Hvordan kan du se om det er føflekkreft?

Hva er faresignalene?

Hva kan man selv gjøre?

Unngå overdrevet soling. Man skal spesielt unngå opphold i solen i perioden mellom kl. 11 og kl. 14 på sommeren.

Gå heller i skyggen og ta en "siesta".

Hvis man skal oppholde seg i solen i det nevnte tidsrom, skal huden dekkes til med klær og ansiktet dekkes til med en hatt med skygge.

Beskytt barn under 16 år spesielt godt mot solbrenthet.

Vær oppmerksom på at solkrem kun beskytter mot solbrenthet, men ikke mot de strålene som utløser hudkreft.

Oppsøk lege hvis du har sår som ikke gror.

Hvordan stiller legen diagnosen.

Føflekkreft kan være vanskelig å kjenne igjen og diagnosen stilles som oftest ved hjelp av en vevsprøve.

Hvordan er prognosen?

Tidlig diagnose og behandling er av avgjørende betydning for prognosen. Jo tidligere diagnosen stilles og behandling iverksettes, desto bedre prognose og eventuelt helbredelse. Ubehandlet har sykdommen en dødelig utgang.

Hvordan behandles føflekkreft?

Etter et opplegg av Eric Olesen, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler