Sex og sykdom er fremdeles tabu

Av Gunnvor Grønsdal, www.kreft.no

Mennesker som får en kreftdiagnose har rett til å få vite hvordan det påvirker seksuallivet, sier den danske sexologen Anette Løwert. Kreft.no besøkte henne på Vejle psykiatriske sykehus i Danmark, der hun arbeider som overlege.

Anette Løwert mener at helsepersonell har ansvar for å ta opp temaet seksualitet med pasienten tidlig i forløpet av sykdommen. Dette gjelder også rett etter diagnostisering, da pasienten er mest opptatt av å overleve.

- Det er viktig å gi vedkommende mulighet for å samtale om seksualitet. På denne måten gir helsepersonell den syke en forståelse av at det er i orden å samtale om dette tabubelagte temaet. Det sier den danske sexologen som flere ganger har besøkt Norge i faglig sammenheng.

Berører egen seksualitet
Når helsepersonell skal samtale om det seksuelle samlivet, er det etter Løwerts syn ikke til å unngå at emnet berører legens eller sykepleierens egen seksualitet. Det er viktig å understreke at helsepersonell er trent i å omgå mennesker som er utsatt for ubehagelige opplevelser. De må kunne opptre profesjonelt.

- Legen eller sykepleieren er ikke profesjonell dersom vedkommende bruker det samme følelsesregisteret i samtale med en pasient som hun bruker i samtale med sine familiemedlemmer og venner. Jeg mener bestemt at helsepersonell her har en forpliktelse ovenfor pasienten, fastslår Anette Løwert.

Hun understreker at det ikke er nødvendig å ha noen spesiell utdannelse for å ta opp dette temaet.

- Enhver har gjort seg betraktninger rundt seksualitet. Det er ikke sikkert at pasienten har behov for lange samtaler om sex og samliv - snarere noen gode råd og ideer om hvordan man kan mestre den nye situasjonen best mulig. Det må være like naturlig å samtale om seksualitet som det er å samtale omkring smerter, cellegift og strålebehandling og familie og barn, hevder hun.

- Trekk inn partneren!
Løwert er opptatt av viktigheten rundt samtale, og at en eventuell partner blir trukket inn i problematikken. Hun sier de fleste utrykker lettelse når en tredje person tar opp temaet seksualitet.

- Jeg opplever ofte at pasienten selv er mer redd for konsekvensene enn partneren. I samtale med en sykepleier eller en lege vil man nettopp kunne lufte denne problemstillingen. En kvinne som har operert bort et bryst er ofte mer redd for hva ektemannen vil mene og tro enn hun i realiteten er selv. Slik kan helsepersonell bidra til at paret unngår samlivsproblemer på grunn av misforståelser og mangel på kommunikasjon og åpenhet, sier Løwert.

Hvem er egentlig perfekt?
I vår kultur er vi svært opptatt av det ideelle menneske som vi blir presentert for i ukeblader og tidsskrifter.

- Men hvem av oss er det perfekte og lytefrie menneske? De fleste av oss har noe vi sliter med - enten det er for mye eller for lite fett, eller for stor nese eller rumpe. Det kan også være andre sykdommer som har konsekvenser for pasientens livskvalitet som sukkersyke, hjertesykdom eller revmatisme, sier hun.

Hun trekker frem mennesker som får en kreftdiagnose, og i den anledning får fjernet et bryst eller blir impotent etter en operasjon ved prostatakreft. De får i tillegg truet sin identitet som seksuelle vesener.

- Noen velger å erstatte de tapte funksjonene i form av proteser eller andre hjelpemidler. Andre avfinner seg med situasjonen slik den er blitt. Det er viktig at den syke selv tar sitt eget valg, og blir respektert for det, sier Anette Løwert.

Ikke sex for enhver pris
Anette Løwert mener det er viktig for et par å diskutere hva kreftdiagnosen har medført, for eksempel hvordan den kan innvirke på seksuallivet. Noen par vil for eksempel ta konsekvensene av mannens impotensproblemer etter en prostataoperasjon. De klargjør at det seksuelle samlivet de hadde inntil operasjonen er et tilbakelagt stadium.

- Det intime samværet, eller parets kjærlighetsliv, blir nødvendigvis ikke noe dårligere av den grunn. Det skal også sies at noen, spesielt eldre kvinner, utrykker lettelse over at ønsket om sex fra mannens side nå er over, forteller Løwert.

- Stimulér til åpenhet!
Løwert avslutter med å oppfordre helsepersonell til å hjelpe pasientene med åpenhet rundt sex og sykdom. Selv om pasienten ikke signaliserer interesse for emnet, er det viktig at sykepleieren eller legen åpner for samtale der og da, eller ved en senere anledning.

- Av natur er vi seksuelle vesener. Når vi opplever sykdom opphører ikke behovet for et godt seksualliv. Dette gjelder enten man har en partner eller ei. Vår seksualitet er en naturlig del av god livskvalitet, også i en periode hvor en opplever sykdom. Helsepersonell har derfor et stort ansvar med å bringe temaet opp på dagsorden i samtale med sine pasienter, avslutter sexolog og psykiater Anette Løwert.


Relevante artikler