Blodprøver

blodprøve


overskrift: Hva er blodprøver?

Blodprøver er meget nyttige og kan brukes i utredningen av svært mange tilstander. Blodet består av flere forskjellige celletyper som er oppløst i en væske som kalles plasma. Hvis blod størkner vil cellene og noen av proteinene bli til en fast masse. Den væsken som blir tilbake kalles for serum. På serumet kan man utføre mange kjemiske og immunologiske prøver. Man kan også undersøke om det er mikroorganismer i blodet ved dyrkning og mikroskopi.


overskrift:Hvordan tas en blodprøve?

Det kan tas blodprøver både fra pulsårer (arterier) og vener. Hvis man bare har bruk for et par dråper blod er det nok å stikke et lite hull i øreflippen eller en finger.


overskrift:Hva måler man i blodet?

Blodet inneholder hvite blodlegemer (leukocytter). De er viktige i kroppens forsvar mot infeksjoner med for eksempel bakterier og virus. Blodet inneholder også røde blodlegemer (erytrocytter) som er runde og flate. De inneholder et protein som heter hemoglobin. Hemoglobinet er ansvarlig for å frakte oksygen fra lungene og rundt i kroppen. Hemoglobinet frakter også karbondioksid fra vevene og til lungene hvor vi puster det ut. Blodplatene (trombocyttene) er nødvendige for blodets evne til å størkne (koagulere).

Undersøkelser av blodet skal ses i en sammenheng. En grundig undersøkelse av blodbildet vil derfor omfatte flere av de undersøkelsene som er nevnt nedenfor pluss en telling av antall blodplater


overskrift:Hvordan undersøker man blodets evnet til å størkne?

Hvis blodets evne til å størkne (koagulere) er unormal kan det være nødvendig med flere undersøkelser.

Når det går hull på en blodåre vil det dannes en liten propp på innsiden av karveggen. Proppen består av blodplater, og proteiner fra blodets plasma som kalles koagulasjonsfaktorer. Hvis man har en tendens til å blø, kan det skyldes et for lavt antall blodplater eller mangel på noen av koagulasjonsfaktorene. En økt tendens til å danne blodpropper kan skyldes mangel på noen av de faktorene som regulerer og hemmer systemet. Hvis årsaken til blodets nedsatte evne til å størkne, er mangel på noen av koagulasjonsfaktorene, vil det ikke være nok å vurdere blodbildet alene.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler