Migrene

Hva er migrene?

Migrene er en oftest halvsidig, bankende, anfallsvis hodepine. Den kan ses i alle aldersklasser, men debuterer sjelden etter 50 årsalder. Ofte er den ledsaget av kraftig kvalme og noen ganger oppkast. Man blir overfølsom for lyd og lys og søker lindrende hvile i et stille, mørkt rom. Smertene tiltar oftest ved lett til moderat fysisk aktivitet. Anfallet med hodepine kan vare fra 4-72 timer, men varer oftest fra 12 til 24 timer.

Man kjenner ikke årsaken til migrene. Det man vet er at blodkarene i hjernen trekker seg sammen for deretter å utvide seg under et anfall.. Trolig er det disse endringene som fremkaller smerten.

Er migrene arvelig?

Det finnes ofte en familiær disposisjon, men noen egentlig arvegang er ikke fastlagt.

Hva kan fremkalle et migreneanfall?

Mange mennesker med migrene kjenner til at enkelte matvarer som ost, sitrusfrukter, spesielle viner eller lakris kan fremkalle anfall. Disse fremkallende faktorene varierer fra pasient til pasient. Noen kvinner får hyppigere anfall ved menstruasjon.

Hva kan man selv gjøre?

Hvis en har migrene bør man unngå kjente provoserende faktorer. Det kan være tobakk, alkohol, for lite søvn samt de matvarene en vet fremkaller anfall.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Legen vil ofte kunne stille diagnosen ut fra sykdomsforløpet. For å kunne stille diagnosen skal man ha hatt minst fem anfall som hver især:

Under anfallene opplevde man minst ett av følgende symptomer: Kvalme og/eller oppkast, overfølsomhet for lyd eller lys.

Legen må likevel utover sykehistorien foreta en nevrologisk undersøkelse. Er det tvil om diagnosen kan man bli henvist til en spesialist i hjernesykdommer, en nevrolog.

Hvordan behandles migrene?

Til å begynne med foretrekkes behandling av de akutte anfallene. Denne behandlingen er medisinsk og består av tabletter eller injeksjoner.

Skrevet av Bernt Engelsen, dr. med., etter et opplegg av: Per Rochat, legeog Claus Madsen, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler