Skrumplever (levercirrhose)

Hva er skrumplever?

En uttalt bindevevsdannelse i leveren, som er forårsaket av at store deler av leverens celler er gått til grunne. Årsaken til arrvevsdannelsen er oftest en betennelsestilstand som har vart lenge. Dette skyldes oftest leverbetennelse eller alkohol. Det fører til at leveren ikke kan fungere normalt, noe somhar stor betydning da leveren har en sentral rolle i omsetningen av fordøyde matvarer. Skrumpelever er en av de hyppigste dødsårsaker i alderen 25 til 65 år i Europa.

Hva forårsaker den langvarige betennelsestilstanden som fører til skrumplever?

Hvordan oppleves skrumplever?

I de tidlige stadier:

I de sene stadier:

Når skal man være spesielt oppmerksom?

Hva kan man gjøre for å unngå skrumplever?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Leverfunksjonen undersøkes ved blod og urinprøver, ultralydsundersøkelse og vevsprøver av leveren.

Gode råd

Hvis alkoholmisbruk er årsaken, bør man straks stoppe å drikke. Man kan få hjelp av venner og familie, lege og private behandlingsinstitusjoner.

Aktivitet

Oppretthold en så aktiv tilværelse som mulig.
Hvis bena er hovne, skal man holde dem høyt når man hviler.

Kosten

Tegn på mulig forverring

Sannsynlig videre utvikling

Den gradvise ødeleggelsen av leveren kan stanses hvis årsaken blir fjernet. De skader som er skjedd kan vanskelig gjenopprettes, men symptomene kan lindres og/eller beherskes. Hvis en behandling settes inn tidlig, kan man ha en nesten normal tilværelse.

Hvis årsaken til ødeleggelsene ikke fjernes, vil det komme flere arr i leveren, og leveren vil til slutt svikte, hvilket medfører døden. I noen tilfeller kan transplantasjon av lever bli aktuelt.

Hvilken behandling kan gis?

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med. etter et opplegg av Carl J. Brandt, Lege og Ove Schaffalitzky de Muckadell, Professor dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler