Kreft i spiserøret

Advarsel: Denne artikkelen er gammel venter på oppdatering. Behandlingsprinsipper og prognoser kan ha endret seg.

Hva er kreft i spiserøret?

Spiserørskreft utvikles som resultat av forandringer i cellene i slimhinnen i spiserøret.

Hyppigheten av ondartede svulster i spiserøret varierer mye fra land til land, det forekommer for eksempel 30 ganger hyppigere i det nordlige Kina enn i Norge. Kanskje er det ulike matvaner som spiller inn.

Røyking og alkoholmisbruk er viktige risikofaktorer.

Sykdommen forekommer tre ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner og viser seg i størst grad hos personer over 60 år.

Det er ca. 150 nye tilfeller i Norge hvert år.

Hvordan oppleves sykdommen?

Kreft i spiseroeret

Sykdommen viser seg nesten alltid ved at det blir vanskelig å svelge. Ofte vil den syke prøve å spise langsommere og etter hvert unngå fast føde. Det hele fører til at en går ned i vekt. Det kan komme blod i spyttet. Smertene kommer først senere i sykdomsforløpet.

Siden det er lite smerter kan det ofte gå måneder før lege kontaktes.

Hvordan stiller legen diagnosen kreft i spiserøret?

Diagnosen stilles ved hjelp av såkalt øsofagoskopi, hvor man også tar prøver av den eventuelle svulsten. Prøven kan suppleres med røntgenbilder.

Hvordan behandles kreft i spiserøret?

Behandlingen vil være operasjon eller strålebehandling. Da de fleste kommer sent til behandling, er det dessverre bare 5% som lever etter 5 år.

Hvordan er prognosen?

Det er kun 5 % som lever etter 5 år, men aggressiv behandling med cellegift synes å øke overlevelsen noe.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Skrevet i 2000.


Relevante artikler