For lavt stoffskifte

Hva er for lavt stoffskifte?

Hvorfor får man lavt stoffskifte?

De viktigste årsaker til for lavt stoffskifte er:

Hvordan oppleves lavt stoffskifte?

For lavt stoffskifte påvirker alle organer i kroppen, og derfor kan det oppstå symptomer fra alle organsystemer (hjerne, hjerte, tarmsystemet, muskler osv). De typiske symptomer på for lavt stoffskifte er:

Personer med for lavt stoffskifte har i tillegg ofte en dårlig hukommelse, og hos eldre kan dette være det eneste symptom på for lavt stoffskifte.

Symptomene inntrer ofte gradvis og over en lang periode og kan derfor spesielt hos eldre lett forveksles med alminnelige aldersbetingede forandringer (alderdomssvekkelse).

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Hvordan behandles lavt stoffskifte?

Hvordan er prognosen?

Etter et opplegg av Lazlo Hegedüs, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler