Svangerskapsforgiftning

Hva er svangerskapsforgiftning?

Det kalles svangerskapsforgiftning (preeklampsi) når den gravide har forhøyet blodtrykk, eggehvitestoffer (protein) i urinen og eventuelt hevelse i beina eller hendene (ødem) etter 20 svangerskapsuker. Svangerskapsforgiftning deles i mild, moderat og alvorlig svangerskapsforgiftning. Det kalles mild svangerskapsforgiftning når blodtrykket stiger over 14/90 mmHg og med en lett grad eggehvitestoffer i urinen (1+). Alvorlig svangerskapsforgiftning er når blodtrykket stiger over 160/110 mmHg og med økende eggehvitestofferutskillelse i urinen. Moderat svangerskapsforgiftning kommer mellom disse to kategoriene.

Ca. 3-4 % utvikler svangerskapsforgiftning i mild eller alvorligere grad. Det er imidlertid kun en av 100 gravide som får en alvorlig svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning er en av de mest alvorlige svangerskapskomplikasjoner og sannsynligvis den viktigste årsak til mødredød i Norge.

Hvorfor får man svangerskapsforgiftning?

Man kjenner fortsatt ikke sikkert årsaken til at noen utvikler svangerskapsforgiftning.

Visse sykdommer og tilstander øker risikoen for svangerskapsforgiftning. Dette er diabetes, høyt blodtrykk, hjertesykdommer, fedme, kronisk nyresykdom, tidligere svangerskapsforgiftning og flerlingersvangerskap.

Svangerskapsforgiftning opptrer sjelden før 24 ukers graviditet.

Hvilke symptomer får en ved svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning viser seg ved økt blodtrykk, utskillelse av eggehvitestoffer (proteiner) i urinen, hovne hender og føtter, hurtig vektøkning og noen ganger hevelser i ansiktet.

Nesten alle gravide får hovne hender og føtter mot slutten av graviditeten, men det har ingenting med svangerskapsforgiftning å gjøre. Hovne hender og føtter regnes normalt når dette forsvinner i løpet av natta når den gravide ligger.

Symptomer som hodepine, flimring for øynene, generell utilpasshet og smerter øverst i magen kan være tegn på en alvorlig svangerskapsforgiftning. Svangerskapsforgiftning kan en sjelden gang utvikle seg til fødselskramper (eklampsi) som er en livstruende tilstand for både mor og barn.

Symptomene på svangerskapsforgiftning forsvinner etter fødselen. Etter et par uker er som regel blodtrykk og urin normale.

Hvordan oppdager legen av det er en svangerskapsforgiftning?

På hver svangerskapskontroll blir det målt blodtrykk og tatt en urinprøve. Dette blir kontrollert for å undersøke om det utvikles en svangerskapsforgiftning. Hvis blodtrykket er like over 140/90 mmHg kontrolleres kvinnen hyppigere for å se utviklingen. Om blodtrykket utvikler seg henvises den gravide til spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Hvordan behandles svangerskapsforgiftning?

Progresjonen av sykdommen er umulig å forutsi. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for å hindre en alvorlig utvikling.

Ved mild svangerskapsforgiftninge er behandlingen først og fremst ro og hvile. Ofte får den gravide sykemelding. Videre er det viktig med hyppige kontroller slik at en kan følge utviklingen av sykdommen.

Ved økende blodtrykk henvises den gravide til spesialist i fødselhjelp og eventuelt innleggelse til observasjon på sykehuset. Blodtrykket og urinen følges nøye. Fosteret følges også nøye, da det kan utvikle en sviktende morkakefunksjon med sykdommen. Fosteret måles derfor med ultralyd for å oppdage dårlig fostervekst og eventuelt blodstrømsmåling når en mistenker redusert blodforsyningen til barnet.

Blodtrykksenkende medisiner brukes i enkelte tilfeller av alvorlig svangerskapsforgiftning på grunn av de store riskoene for både mor og barn. Når blodtrykket er under kontroll vil det ofte være ønskelig å forløse barnet innen kort tid, særlig om svangerskapet er like ved termin. Om barnet er veldig prematurt vil en ofte ønske å fortsette svangerskapet for å bedre barnets utkomme. Dette forutsetter at blodtrykket respondererpå behandlingen og at det er ingen andre kompliserende faktorer med mor og barn.

Av og til må fødselen fremskyndes, enten på grunn av høyt og truende blodtrykk og proteintap hos mor eller dårlig blodtilførsel til fosteret.

En sjelden gang fremskyndes fødselen så mye at det kan være risikabelt for barnet, som for eksempel forløsning allerede i andre trimester. Hensynet til moren kommer i disse tilfellene i første rekke. Fødselshjelperens største dilemma er å finne det riktige forløsningstidspunktet for både mor og barnet. Keisersnitt gjøres i spesielle tilfeller.

Hvordan er prognosen for svangerskapsforgiftning?

Selv om utfallet til de fleste av disse svangerskapene er gode har gravide med preeklampsi en økt risiko for å utvikle alvorlige problemer. Risikoen er relatert til de med høyt blodtrykk og alvorlig svangerskapsforgiftning. For moren er det økt fare for nyresvikt, leversvikt, slag og forstyrrelser i levringssystemet. For fosteret er risikoen redusert blodtilførsel og morkakeløsning (abruptio placenta) og for tidlig fødsel (før 37 uker). Med dette følger økt risiko for dødfødsel eller død av den nyfødte i løpet av de to første leveukene.

Hvordan kan en forebygge en alvorlig svangerskapsforgiftning og fødselskramper (eklampsi)?

Det viktigeste for å kunne forebygge en alvorlig svangerskapsforgiftning er å oppdage tilstanden tidlig. Det er derfor viktig å kontrollere blodtrykket og urinen til alle gravide i forbindelse med svangerskapskontroll. Funnene ved disse undersøkelsene skal noteres i den gravides svangerskapsjournal. Hvis det viser seg at den gravide er i ferd med å utvikle svangerskapsforgiftning, skal hun henvises til spesialist i fødselshjelp. Det er videre viktig å følge blodtrykket og urinen nøye for å se om sykdommen stabiliserer seg eller utvikler seg videre.

Det er nylig kommet frem til at kalktilskudd kan ha en liten effekt på utviklingen av svangerskapsforgiftning. Effekten var størst hos kvinner med høy risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning og som i utgangspunktet hadde lavt kalkinntak. Den optimale dosen er enda ikke fastlagt, men antageligvis er det tilstrekkelig med den kalken man får gjennom et normalt kosthold.

Forebyggende behandling med acetylsalisylsyrehar vist å redusere riskoen for svangerskapsforgiftning bare blant gravide som i forrige svangerskap utviklet tidlig svangerskapsforgiftning (før uke 32).

Kilder:
Duley L, Henderson-Smart DJ. Drugs for rapid treatment of very high blood pressure during pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.
Atallah AN, Hofmeyr GJ, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.

Skrevet av Kathrine Woie, lege og Torolf Holst-Larsen, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler