Tykktarmspolypper

Hva er tykktarmspolypper?

Tykktarmspolypper er avrundede slimhinneutvekster som vokser inn i tykktarmens hulrom. Man kan ha en eller flere på samme tid, og de kan ha forskjellig størrelse og utseende. Polyppene forekommer hyppig. De finnes hos ca. 35 % av befolkningen, likevel sjelden før man er fylt 30 år, og ses oftest først fra 60-årsalderen. Ved en bestemt polyppform, det såkalte adenom, finnes det en risiko for kreft på ca. 5 %.

Hvorfor får man tykktarmspolypper?

Forekomsten av tykktarmspolypper er spesielt høy i Vest-Europa og USA i motsetning til andre deler av verden hvor kostsammensetningen er annerledes. Man mener derfor at

Hva er symptomene?

De små polyppene er uten symptomer og finnes for det meste tilfeldig. Større polypper kan gi symptomer som:

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen diagnosen?

En grundig undersøkelse og en avføringsprøve for blod kan gi en pekepinn om at det kanskje sitter en polypp som blør. Men er prøven uten spor av blod og symptomene tilstede, vil man likevel gå videre med en kikkertundersøkelse av tykktarmen.

Hvis det er en tykktarmspolypp - hva så?

Alle polypper bør fjernes og undersøkes nærmere, da man ikke på forhånd kan se om det er kreft i dem. Polyppen kan som regel, gjennom undersøkelseskikkerten, fanges med en slynge og brennes over. Det er normalt ikke noe man merker.

Hvis mikroskopiundersøkelser av den fjernede polyppen viser at det er snakk om et adenom (se tidligere), vil man som regel bli kontrollert med en ny kikkertundersøkelse senere for å se om det skulle være kommet til nye polypper.

Skulle det finnes kreft i polyppen, vil man tilrettelegge en behandling avhengig av hvordan forholdene er hos den enkelte. Det kan bety at det skal fjernes et stykke tarm under operasjon. Er svulsten overfladisk og dermed helt fjernet med polyppen, kan man ofte nøye seg med hyppige kontroller.

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler