Det nyfødte barnet

Av Beth Reistad, jordmor


(Foto: PhotoDisc)

Det nyfødte barnet

Barnet som nettopp er kommet til verden, er unikt og helt seg selv fra første stund. Det har store ferdigheter og evner på enkelte felt, men er svært sårbart på andre. Barnet har stort behov for nærhet og varme, men liten mulighet for å meddele sine ønsker. Derfor er foreldrenes kjennskap og nærhet til barnet sitt spesielt viktig.

Hvordan er barnets døgnrytme de første dagene?

Barnet er ofte svært våkent rett etter fødselen. Da er det en fin anledning til å legge barnet til brystet. Det neste døgnet vil barnet sove mye, og typisk nok er ofte mor oppspilt og våken første natten, mens barnet sover. Neste natt er det omvendt. Barnet kviknertil ogkrever ofte mat, mens mor er sliten og ønsker å sove. Noen ganger ønsker barnet bare mors nærhet i hennes seng for å roe seg.

Etter hvert som mor øker melkeproduksjonen sin, vil barnet bli mer tilfreds og få lengre søvnperioder. Det er imidlertid store forskjeller på hvor ofte nyfødte barn spiser. Det er også vanlig i starten at barnet har sin våkne periode om kvelden eller natten, slik barnet hadde det i mors mage.Foreldrene må derfor også sørge for å hvile på dagtid.


Hvordan skal spedbarnshuden se ut?

Barnets hud vil ofte være rød og flekkete de første dagene. Spesielt kan huden bli rød når barnet skriker. Dette skyldes at nyfødte barn normalt har høyere blodprosent enn voksne.

Det er også vanlig at huden er tørr og flasser av de første dagene etter fødselen, særlig hvis barnet er født noen dager etter termin. Huden kan smøres med olje eller babylotion, og det er lurt å unngå såpe.

Mange barn får lett gulskjær i huden av nyfødtgulsott. Dette er en relativt vanlig tilstand. Personalet på barselavdelingen vil holde øye med hvor mye gulsott barnet får.

Dersom barseltiden tilbringes hjemme, må foreldre være oppmerksomme dersom barnet er vanskelig å vekke og ikke våkner av seg selv til vel fem til seks måltider i døgnet. De aller fleste tilfeller av nyfødtgulsot er helt ufarlig og går over av seg selv, men er foreldrene bekymret, bør de ta kontakt med føde- eller barselavdelingen eller kommunejordmor.


Hva er spedbarnsutslett?

Dette er et vanlig utslett som kommer av hormonpåvirkning fra mor. Utslettet ser ut som røde flekker, med en liten hvit nupp midt på. Det kan forflytte seg på kroppen og forsvinner uten behandling.


Gode råd om barnets navle

Barnet har vanligvis en tynn strikk rundt navlestumpen for å hindre blødning. Hele navlestumpen fra huden og ut, vil løsne etter hvert og falle av. Det vil da sees en gulaktig sårflate nedi såret. Dette er ikke puss (infeksjon). Etter hvert vil navlen gro og det danner seg hud i såret.

Navlen bør holdes luftig og tørr før stumpen faller av. Unngå fuktige bleier tett over navlen, og luft den godt hvis det kommer vann på ved bading. Noen barselavdelinger anbefaler også vask av navlen med desinfiserende midler eller kokt vann.

Det varierer en del hvor lang tid det tar før navlestumpen faller av. Hos de fleste faller den av én til to uker etter fødselen.


Hvordan er det normalt at barnet puster?

Et nyfødt barn puster mye raskere enn voksne, og også mye mer lydløst. Foreldre kan derfor bli engstelige for om barnet puster normalt. Barnets hudfarge og trivsel generelt er det beste tegn på at alt er i orden.

Det første døgnet etter fødselen er en del barn kvalme og brekker seg for fostervann. De kan da godt ligge litt høyt med hodet eller eventuelt på siden. Det er vanlig at barnet ikke vil suge hvis det er plaget av kvalme. La barnet få ro og fred. Kvalmen går over av seg selv.


Hva er barnebek?

Barnets første avføring kalles ofte for barnebek, pga. den svarte fargen og seige konsistens. Det kan komme store mengder barnebek før avføringen litt etter litt blir løsere og gulaktig på farge. Barnet vil vanligvis ha sin første avføring i løpet av de første levedøgnene.


Hvor ofte skal barnet tisse?

Det kan gå et par døgn før barnet tisser første gang. Når melkemengden hos mor øker, vil barnet tisse oftere. Dette kan være et av tegnene på at barnet får nok melk hos mor.

Noen ganger kan det sees en rødfarge i bleien de første dagene. Dette er ikke blod, og skyldes utfelling av avfallsstoffer gjennom urinen. Det er ufarlig og forsvinner av seg selv.


Hva er minimens?

Barnet er etter fødselen påvirket av mors hormoner (spesielt østrogen). Dette kan blant annet gi seg utslag i minimens, en liten blødning fra pikebarnets skjede. Noen barn, både gutter og jenter, kan også få forstørrete brystkjertler. Begge deler er vanlig og forsvinner raskt.


Barnets vekt

Mor vil ofte bruke noen dager på å få i gang melkeproduksjonen. Barnet er utstyrt med ekstra underhudsfett som det tærer på de første dagene. Det er derfor vanlig at det går noe ned i vekt.
Ofte kan man av den grunn oppdage knokkelfremspring på barnet som en ikke kjente første dagen. Det mest vanlige er at brystbenspissen står frem som en kul, eller at en kjenner knoklene bak i hodet tydelig.

Helsesøster vil sammen med foreldrene følge barnet de første årene og se om det trives og legger tilfredsstillende på seg.


Relevante artikler