Hvem skal være med på fødselen

Hvem skal være med?

Som oftest vil den kommende faren være med på fødselen. Sånn har det imidlertid bare vært i de siste 25-30 årene. Tidligere fødte de fleste kvinner hjemme. De var omgitt av sine nærmeste, og som oftest var det også andre kvinner med på fødslene.

For de kvinnene som fødte på et sykehus ble imidlertid fødselen fort en meget ensom prosess i fremmede omgivelser, omgitt av fremmede mennesker. Dette førte til at den fødende kvinnen hadde vanskelig for å finne den roen og tryggheten som er helt nødvendig for å kunne slappe av mellom veene og konsentrere seg om å gjøre tingene riktig. I dag er det derfor vanlig at kvinnen har faren til barnet, en venninne, sin mor, svigermor eller sin egen far med på sykehuset.

Hvordan velger man hvem som skal være med?

En fødsel er en meget privat og intim opplevelse. En fødsel er også ofte en lang og anstrengende prosess som krever muligheten til både adspredelse, ro og konsentrasjon. Fødselen kan begynne som et lyn fra en klar himmel og man kan ikke fastslå på forhånd nøyaktig når den begynner. I de første timene kan kvinnen godt være utadvendt og aktiv og ha lyst på selskap, men etterhvert som veene blir kraftigere har de fleste kvinner bruk for en rolig atmosfære. Det skal som regel ikke snakkes for mye og ikke tas stilling til noe i denne fasen.

Kvinnen kan ha lyst til å lytte til litt stille musikk eller få litt massasje. Hun kan gjerne føle for å være sammen med bare én av sine nærmeste, en person hun føler seg trygg sammen med og kan være stille sammen med.

Hvem skal man velge?

Den som skal være med til en fødsel skal være en person som den fødende kvinnen virkelig føler seg trygg sammen med. Som hun føler at hun kan være 100% seg selv sammen med, uansett om hun mister selvkontrollen for en tid, blotter seg, beveger seg rundt på måter hun aldri hadde forestilt seg eller plutselig kaster opp. Det skal være en person som det går an å komme i kontakt med, uansett når kvinnen får bruk for det, og som er i stand til å komme rimelig fort, enten fordi fødselen har gått i gang eller fordi kvinnen som skal føde er bekymret for å være alene. Person bør dessuten være tålmodig og både ha evne til å snakke og å være stille.

Hvor mange skal være med?

Om det skal være flere med til fødselen er selvfølgelig kvinnens eller parets eget valg. Hvis faren er den ene som er med, må den eventuelt andre personen selvfølgelig være en som også faren har det godt sammen med. Hvis de to ledsagerne ikke er trygge på hverandre, skapes det en dårlig atmosfære på fødeavdelingen, en atmosfære som ikke er forenlig med den tryggheten de er der for å være med å skape.

Noen fedre kan føle at de blir satt ut på sidelinjen hvis det er en annen kvinne som deltar. Dette kan for noen gjøre det vanskelig å oppnå en så nær kontakt mellom dem og konen eller kjæresten sin som de hadde ønsket.

Etter et opplegg av Emilie Melchior, jordmor.


Relevante artikler