Pudendusblokade under fødselen

Hva er en pudendusblokade?

En pudendusblokade er en bedøvelse som legges lokalt, og som gjør hele partiet omkring skjedeåpningen følelsesløst. Bedøvelsen blokkerer smertefølelsen i området. Blokaden legges i trykkeperioden. Dette er for å gjøre den utvidende følelsen mindre, i den siste delen av fødselen, mens barnet passerer.

Bedøvelsen kan også legges etter at barnet er født, hvis moren har sprukket eller har fått et klipp for å gjøre fødselsåpningen større.

Hvordan legges en pudendusblokade?

Pudendusblokaden gis med en sprøyte på hver side av skjeden (ca. 6 cm. oppe). Den kan virke helt ned i føttene, og virkningen holder seg i noen timer.

Hvorfor varierer hyppigheten av bruken av pudendusblokaden?

Når bedøvelsen virker helt ned i føttene, forhindrer dette kvinnen i å støtte på benene. I dag, som kvinner ofte går rundt, skifter stillinger, føder stående eller stående på knær og albuer, kan blokaden hindre denne bevegelsesfriheten.

Kvinner som har født flere ganger presser ofte få ganger før barnet kommer ut, derfor kan det være vanskelig å rekke å sette blokaden. Settes blokaden for tidlig kan den fjerne kvinnens lyst og fornemmelse av å trykke.

Kan man selv bestemme?

Det er viktig å fortelle jordmoren om man har et ønske om å få blokaden, eller helst vil unngå å få den.

Etter et opplegg av Emilie Melchior, jordmor.


Relevante artikler