Måling av blodtrykket

overskrift:Hva er måling av blodtrykket?

De fleste har prøvd å få målt blodtrykket hos legen. Det er en enkel og skånsom undersøkelse som gir legen opplysninger om hjertet og kretsløpet.


overskrift: Hva måles når man måler blodtrykket?

Man måler både det høyeste og det laveste trykket fra pulsbølgen som dannes når hjertet trekker seg sammen. Det høyeste kalles det systoliske blodtrykket og det laveste kalles det diastoliske blodtrykket.

Det systoliske trykket er det maksimale trykket på veggen av en pulsåre (arterie) idet hjertet trekker seg sammen og blodet presses ut.

Det diastoliske trykket er det laveste trykket på arterieveggen når det strømmer fritt gjennom pulsåren. Dette trykket er viktig når man skal diagnostisere et forhøyet blodtrykk (hypertension). Det brukes også til å beregne middelblodtrykket som brukes når man skal vurdere effekten av medisin som brukes til å redusere blodtrykket. Se blodtrykkssenkende medisin

måle blodtrykket
Figur 1. Måling av blodtrykk. Pasienten sitter godt avslappet i stolen, og hviler armen ned på bordet.


overskrift: Hvordan måles blodtrykket?

Først og fremst er det viktig at du er avslappet og i hvile når blodtrykket måles. Du skal helst ha sittet eller ligget rolig i 10 minutter før blodtrykket måles. Blodtrykket kan måles på forskjellige måter alt etter hva målingen skal brukes til. Her vil den vanligste måten bli gjennomgått.

  • Du sitter avslappet på en stol eventuelt med høyre arm liggende på et bord. Undersøkeren fester en blodtrykksmansjett rundt høyre overarm. Det er en ballong inni mansjetten som kan blåses opp og er koblet til en trykkmåler.

  • Så pumpes ballongen opp og du vil føle at mansjetten strammer rundt armen.

  • Undersøkeren vil sette et stetoskop over en pulsåre i albuebøyningen og lytte mens luften langsom slippes ut igjen.

  • Når den første pulslyden høres vil trykkmåleren vise det systoliske blodtrykket. Etterhvert som det blir mindre luft i ballongen vil pulslyden avta. Akkurat når den ikke lenger kan høres avleses det diastoliske trykket.

  • Blodtrykket måles i enheten millimeter kvikksølv (mmHg).

Et hvileblodtrykk som er høyere enn 150/90 mmHg (systolisk/diastolisk) vil normalt oppfattes som for høyt.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler