Celleprøve

Hvorfor foreta celleprøver?

Kreft som oppdages i tide kan ofte helbredes. Men enda bedre er det selvfølgelig om man kan oppdage forandringer i f.eks. livmorhalsens slimhinne eller på livmormunnen allerede før det utvikles kreft.

Det kan man faktisk vha. såkalte celleprøver, som kan avsløre celleforandringer på et meget tidlig tidspunkt.

Celleforandringer i seg selv gir ingen symptomer. Celleprøve er derfor en undersøkelse som bør tilbys til kvinner opp mot 60års alderen med jevne mellomrom. Dermed kan forandringer avsløres på et så tidlig tidspunkt at man kan gripe inn før livmorhalskreft får utviklet seg.

Hva er celleforandringer?

Lenge før en celle endres og blir til en kreftcelle vil den begynne å andre noen av sine egenskaper. Man snakker om celleforandringer. Man skiller mellom i hvor høy grad cellen har endret seg, men cellen har ikke blitt en kreftcelle ennå. Noen ganger kan forandringene reparere seg selv.

Man vet ikke noe sikkert om hvor lang tid det tar fra påvisning av celleforandring til det utvikles kreft. Dette avhenger blant annet av forandringenes alvorlighetsgrad. Men hvis denne utviklingen overhodet skjer - og det gjør den i ca. halvparten av tilfellene, uten at det gripes inn, kan det gå flere år.

Hvordan foretas en celleprøve?

Celleprøven foretas i forbindelse med en underlivsundersøkelse hos legen. Med en liten flat trespatel og en liten børste, løsnes overfladiske celler fra livmormunnen og livmorhalskanalen. Cellene strykes ut på en liten glassplate, farges og undersøkes i et mikroskop.

Vanligvis har cellene et ensartet preg, men hvis en del av dem ser annerledes ut, med mørkere og større cellekjerner, snakker man om dysplasi eller rett og slett celleforandringer.

Hvordan stiller legen diagnosen celleforandringer i slimhinnen?

Hvis en celleprøve antyder grove forandringer, skal du få foretatt en utvidet undersøkelse hos gynekolog i privat praksis eller ved gynekologisk poliklinikk på sykehus. Du vil få foretatt kolposkopi -der gynekologen undersøker slimhinnens overflate gjennom et kikkertformet forstørrelsesglass, og tar slimhinneprøver fra blant annet livmormunnen der forandringene sees tydelig i kolposkopet.

Kolposkopet er forsynt med både lys og optikk. Legen kan se et utsnitt av slimhinnen i skjeden og på livmormunnen. Det forstørres 10-20 ganger, slik at selv om legen ikke kan se enkeltceller, kan han se forandringer i slimhinnen som han ellers ikke ville ha sett med det blott øye.

Man kan altså ikke se celleforandringer direkte. Men de fine blodkarene under slimhinnen har et karakteristisk forløp ved celleforandringer. Dette betyr at gynekologen ved kolposkopi kan avgjøre om det overhodet er celleforandringer, og vurdere deres avgrensning i slimhinnen, for så å bedømme hvor alvorlige forandringer det er snakk om.

De fleste som får påvist en celleforandring har kun den mildeste form, og da vil det være nok å ta nye celleprøver med jevne mellomrom. Det kan være hver tredje måned en periode, og senere hver sjette måned eller en gang i året. Det er patologen som analyserer celleprøven som bestemmer hvor ofte nye celleprøver skal tas.

Hvordan behandles celleforandringer i slimhinnen?

Hvis mistanken om celleforandringer bekreftes, og forandringene har et visst omfang, vil det anbefales at forandringene blir fjernet. Det kan skje ved frysing av slimhinnen, laserbehandling eller ved såkalt kjegleutskjæring - konisasjon av slimhinnen omkring livmorhalskanalen. Dermed hindres utvikling av livmorhalskreft effektivt og sikkert.

Celleprøve bør utføres hvert tredje år hos friske kvinner. Hyppigere undersøkelser gir ikke bedre resultater med hensyn på bekjempelse av livmorhalskreft.

Du skal ikke gå og vente på symptomer fra underlivet før du lar deg undersøke. Hvis det ikke allerede foregår systematisk undersøkelse av kvinner der du bor, vil det være å anbefale at du selv tar initiativet til å bli undersøkt hvert tredje år.


Relevante artikler