Svulster på eggstokkene

Hva er svulster på eggstokkene?

Eggstokkene har to funksjoner: de utvikler egg og produserer hormoner. I eggstokkene finnes de umodne eggene som modnes og utvikler seg jevnlig frem til overgangsalderen. Hver måned blir et, og noen få ganger to, egg modnet og løsnet fra eggstokken.

Egget finner selv veien til egglederen hvor det kan befruktes, under forutsetning av at det er sædceller til stede.

Den andre funksjonen er produksjon av kvinnens kjønnshormoner. Eggstokkene tilsvarer sånn sett mannens testikler.

I eggstokkene kan det utvikle seg knuter eller væskefylte hulrom - også kalt vannsvulster eller cyster. De er nesten alltid godartede.

De faste knutene utvikles over år, mens vannsvulstene kan oppstå fra måned til måned. De kan briste og forsvinne av seg selv. Hvis de har nådd en viss størrelse, skal man imidlertid ikke regne med at de går vekk av seg selv.

Hvordan oppleves svulster på eggstokkene ?

Vannsvulster som måler opp til 2-3 centimeter i diameter er normalt forekommende og gir som regel ikke noen plager. Men hvis de blir mye større, kan de gi seg til kjenne ved smerter, ømhet ved samleie eller uregelmessigheter i menstruasjonen.

Hvem er i risikogruppen ?

Utviklingen av vannsvulster er ofte et ledd i eggstokkenes funksjon som egg- og hormonprodusenter. De utvikler seg derfor som regel i de årene hvor kvinnen har eggløsning og menstruasjon.

Omvendt er de ytterst sjeldne hos kvinner som bruker p-piller. Disse virker nettopp ved å dempe den naturlige eggmodnings- og eggløsningsmekanismen. P-piller, kan derfor brukes for å hindre utvikling av vannsvulster hos spesielt disponerte.

Hvordan behandles svulster på eggstokken?

Hvis en vannsvulst oppdages hos en helt ung kvinne, vil man vente og se om svulsten forsvinner av seg selv. Hvis den ikke forsvinner og blir større enn 4-5 centimeter i diameter - eller hvis man finner en lignende svulst hos litt eldre kvinner - anbefaler man laparoskopi eller operasjon hvor man fjerner vannsvulsten og de nærmeste delene av eggstokken. Man kan godt fjerne den ene eggstokken og til og med deler av den andre, uten at det behøver å påvirke den nødvendige hormonproduksjonen og menstruasjonen.

Man kan altså godt tillate seg å observere utvikling en viss tid hos en del kvinner med vannsvulster. Men i de tilfellene, hvor det skjønnes at svulsten er vedvarende, er det ingen grunn til å vente med operasjonen. Ondartede forandringer i eggstokkene er sjeldne men til gjengjeld farlige.

Hvordan er prognosen?

Godartede forandringer i eggstokkene har i noen tilfeller en tendens til med årene å utvikle seg i ondartet retning. Det er derfor ingen grunn til å vente med å bli undersøkt.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, Spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler