Ekkokardiografi

overskrift: Hva er ekkokardiografi?

Ekkokardiografi er en form for ultralydsundersøkelse, der hjertets bevegelser og indre strukturer kan undersøkes v.h.a. lydbølger. Ultralydhodet (transduceren) plasseres midt på brystkassen. Ved å bevege transduceren mot forskjellige deler av hjertet kan man danne seg et detaljert bilde av hjertes utseende.
Hjertets to forkammere (atrier) og to hovedkamre (ventrikler) kan ses. Dessuten er det mulig å se hjertets sammentrekningsevne og størrelsen på de ulike kamre.

overskrift: Hvem får foretatt ekkokardiografi?

Hvis legen din oppdager en mislyd på hjertet, eller hvis det under sykehusinnleggelse oppstår mistanke om hjertesykdom, kan det brukes en ekkokardiografi. Undersøkelsen er forholdsvis billig, og den vil ofte kunne avsløre at mislyden skyldes en harmløs utposning av en hjerteklaff.

overskrift: Hva brukes ekkokardiografi til?

Undersøkelsen kan brukes til å avsløre defekter i hjerteklaffene (særlig mitralklaffen og aortaklaffen som er de klaffene som oftest rammes av sykdom). Ved en hjertemislyd vil det ofte være snakk om en liten og oftest ubetydelig utposning av flikene på den gjeldende klaff. Det kan også være snakk om at en betydelig hevelse eller også andre sykdommer kan være årsak til mislydene. Dette vil kunne avsløres ved ekkokardiografi, f.eks:

overskrift: Gjør en ekkokardiografi vondt?

En ekkokardiografi gjør ikke vondt. Noen ganger kan den geléen som brukes til undersøkelsen være litt kald. Dessuten kan det nevnes at det ikke er forbundet noen farer til undersøkelsen. Se forøvrig ultralydsundersøkelse av hjertet.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler