Diaré - er det omgangssyke eller noe annet?

Hva er diaré?

Diaré er hyppig, tynn avføring som ofte er ledsaget av oppkast og feber. Diare er en av kroppens måter å fjerne noe uønsket på.

Med diaré menes minst 3 omganger med vanntynn avføring i døgnet. Selv om det er ubehagelig, er det sjelden farlig.

Ring lege nå hvis...- klikk på symbolet Ring lege hvis...- klikk på symbolet


Legevaktens spørsmål...

Følg diagrammet og få innblikk i hvilke spørsmål vaktlegen vanligvis vil stille når du ringer.

-Da kan du forberede deg best mulig.

Hva vaktlegen alltid spør etter :
 • Navn på den syke personen.
 • Fødselsnummer - eller fødselsdato.

Ved avtalt besøk -

 • Husk å forsikre deg om at legevakten har den riktige adressen.
 • Husk å oppgi det telefonnummeret du ringer fra.

1. Når begynte det?
Er det en akutt sykdom som evt. krever medisin?


Har det vart i flere dager, så du eventuelt har væskemangel?

2. Har du feber?
Nei:
Diare uten feber kan skyldes forgiftning, allergi eller medisinbruk.

Ja:
Det kan være en mage- eller tarminfeksjon, f.eks. omgangssyke

3.Er du kvalm eller har du kastet du opp?

Nei:
Har du kastet opp eller hatt kvalme tidligere i forløpet?

Ja:
Startet det med kvalme eller oppkast, eller er dette kommet senere i forløpet?
4. Har du smerter?

Hvor, og hvor lenge har det vart?

Nei:
Legevakten vil gi deg gode råd om hva du skal være oppmerksom på.
Ja:
Hvor sitter smertene? Er de kommet til etterhvert?
Blindtarmsbetennelse gir typisk smerter i høyre side av magen.
5. Har andre i din omgangskrets noe lignende?

Nei:
Tror du at du har diare p.g.a. noe du har spist.

Ja:
Du kan være smittet med "omgangssyke" eller du kan ha fått en forgiftning


6. Hva har du spist?
I løpet av det siste døgnet?


Kan det være snakk om bedervet mat eller bakterier?


Mer om diare...

Hvorfor får man diare?

Diare skyldes for det meste en mageinfeksjon på grunn av et virus eller en bakterie. Det er ikke så mye en kan gjøre utover å la det gå sin gang. Det er smittsomt, men varer ikke så lenge - Derfor uttrykket "omgangssyke"

Et fremmed virus som slår seg ned i tarmen vil først gi symptomer etter 1-2 døgn.

Andre årsaker kan være:

Les mer om Diare her.


Hvor syk er jeg?

Kortvarig diare er sjelden farlig.

Vær oppmerksom på faresignaler som blodig eller helt vandig grumsete avføring, avføring med puss i (gulaktig slim) eller at man ikke er i stand til å få i seg væske/holde væsken i seg.

Virusinfeksjoner kan man ikke gjøre noe med ved hjelp av medisin. Det klarer kroppen selv hvis du sørger for å erstatte væsketapet.


Hva kan jeg gjøre?

De fleste tilfeller av tynn mage har utspring fra kjøkkenet.


Kan jeg bruke medisiner?

Siden tynn avføring for det meste går over av seg selv i løpet av få dager, må man ta tiden til hjelp og sørge for å få nok å drikke.

Det finnes midler som kan hjelpe, men som ikke skal brukes uten omtanke.


Når blir diare kritisk?


Kontakt lege med det samme hvis...

 • Du er omtåket eller sløv , og du tisser veldig lite.
 • Du også har kraftige magesmerter.
 • Det er blod i avføringen.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

 • Du har høy feber.
 • Diareen har vart mer enn 1 uke.
 • Det er risiko for at det skyldes matforgiftning
 • Det er mistanke om smitte etter en reise i utlandet.

Relevante artikler