Feber

OBS! Feber kan skylles mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å avdekke den pågjeldende sykdom.

Mulige lidelser Slik stilles diagnosen
Infeksjon:
Kroniske sykdommer:
  • Valg av undersøkelse er avhengig av sykdommen


Relevante artikler